Krokodil i färg

Östtimorkommittén
Nytt på Webplatsen

Östtimorkommittén
Råsundavägen 24, 2 tr c/o Jonsson
169 67 SOLNA
Tel 08-33 62 47
Plusgiro 1 81 92-5
E-post info@osttimorkommitten.se
Web http://www.osttimorkommitten.se/

2006 (Klicka här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
28 Under helgen har vi bara orkat med att hittills översätta en notis: Sidan med länkar kompletterad med en länk till Mottagnings-, sannings- och försoningskommissionens webbplats.
Medlemssidorna kompletterade med kallelse till styrelsmöte den 10 januari 2007.
23 Två nya notiser:
22 En gammal notis om hälsovård i Östtimor och sex aktuella notiser: Sidan med förkortningar kompletterad med ett nytt parti, PR.
19 Tre aktuella notiser: Sidan med länkar kompletterad med ännu en länk till en blogg och två andra länkar.
14 En riktigt gammal och två aktuella notiser: Sidan med länkar kompletterad med en länk till ytterligare en blogg.
Första sidan justerad.
12 En lite äldre och fem aktuella notiser:
09 Två äldre och sex aktuella notiser: Sidan med länkar kompletterad med en länk till det östtimoresiska arbetsministeriets webbplats.
06 Fyra aktuella notiser:
05 Två aktuella notiser:
02 Två gamla och två aktuella notiser: Länksidan kompletterad med en länk till en karta över Dili.
Övrigt kompletterat med (länkar till) tre dokument om krisen i Östtimor, bland annat en mycket översiktlig och belysande kronologi över händelserna.
November
28 Två gamla och fem aktuella notiser: Länksidan kompletterad med en länk till en mailinglista.
25 Fem aktuella notiser: Julklappsförslag - bidrag till Alola-stiftelsen och Östtimorkommittén.
Hänvisning till julklappsförslaget på första sidan.
24 Nummer 30 av Merdeka & ÖsttimorInformation upplagd.
13 Notis: Länksidan kompletterad med länk till den tyska Östtimorföreningen.
12 2006-11-12: Årsdagen av massakern på begravningsplatsen Santa Cruz i Dili den 12 november 1991.
09 Fyra notiser, en från 2005 och tre aktuella: Medlemssidorna har kompletterats med protokoll från Östtimorkommitténs styrelsemöte den 6 november (kräver användarid/lösenord).
02 Tre notiser, två om en studie av gängen i Östtimor: Kalendariet har kompletterats med Östtimorkommitténs öppna medlemsmöte den 13 december.
Oktober
31 Fyra notiser av vilka en är från 2005, en från september 2006 och två aktuella:
27 Fyra notiser av vilka två är lite äldre och två dagsfärska: Sidan med länkar kompletterad med länk till en andra blogg från Dili.
23 Fem notiser: Sidan med länkar kompletterad med länk till en blogg från Dili.
Medlemssidan (kräver användare/lösenord) kompletterad med länk till kallelse till styrelsemöte den 6 november (kräver nytt användare/lösenord).
17 Två inte helt aktuella notiser: Sidan med länkar kompletterad med länk till UNMIT:s webbplats .
Medlemssidan (kräver användare/lösenord) kompletterad med länk till protokoll från styrelsemöte den 16 oktober (kräver nytt användare/lösenord).
14 FN:s presentation av det nya uppdraget UNMIT översatt och upplagd. Länk till den dels på sidan med övrigt dels på första sidan. Förkortningslistan kompletterad med UNMIT.
September
27 Fyra aktuella notiser:
22 Ett referat från Östtimorkommitténs möte med den östtimoresiska parlamentarikerdelegationen den 15 september.
19 En notis om läget i Dili: Kalendariet kompletterat med seminarium den 2 oktober i Stockholm.
Om bokmässan i Göteborg den 21-24 september samt småjusteringar av sidan med diverse texter.
15 Två aktuella notiser om läget i Östtimor:
13 Tre notiser: Första sidan kompletterad med länk till ovanstående notis.
06 Datum och plats för träff med parlamentariker från Östtimor i kalendariet uppdaterat.
September
04 Notis från den 2006-08-29: Fredsdelegation till Sverige.
Kalendariet kompletterat med träff med parlamentariker från Östtimor.
Medlemssidorna kompletterade med protokoll från styrelsemöte den 21 augusti.
Augusti
20 Tre notiser:
16 En notiser från den 2006-08-14 om Kofi Annans förslag till nytt FN-uppdrag efter den 20 augusti.
04 Fem notiser:
03 Kallelse till styrelsemöte 21 augusti (lösenordsskyddad).
Juli
27 En lite äldre och en nyare notis:
04 Nya notiser: Första sidan kompletterad med länk till notisen om Ramos-Horta som ny premiärminister.
04 Fem aktuella notiser:
03 Notiser:
Juni
28 En aktuell notis: Första sidan kompletterad med länk till tackbrev från Caritas Sverige.
26 Tre aktuella notiser:
24 En notis från den 22:a och en hel rad notiser från den 23:e juni.
22 President Gusmão hotar att avgå.
Nummer 29 av Merdeka & ÖsttimorInformation.
Första sidan justerad med ovanstående.
21 FN-mandat förlängt två månader.
Första sidan justerad med ovanstående.
Protokollet från styrelsemötet 2006-06-12 (åtkomligt via medlemssidorna och skyddat av lösenord) justerat.
19 Notis om att lärarnas hus i Dili plundrats och bränts ner.
Första sidan kompletterad med länk till ovanstående notis och redovisning för kommitténs bidrag till Caritas Sverige insamling för Östtimor.
Protokoll från styrelsemöte 2006-06-12 (åtkomligt via medlemssidorna och skyddat av lösenord).
15 Sammanfattande notiser om det aktuella läget i Östtimor:
11 Tre aktuella notiser:
08 Vädjan från Caritas Sverige på första sidan.
Två notiser som sammanfattar en mängd av de aktuella notiserna:
07 Kallelse till styrelsemöte 12 juni.
04 2006-06-03: Plundring i Östtimor.
02 2006-06-01: Utländska trupper skapar lugn.
Maj
31 Notis om undantagstillstånd.
29 Två notiser ur Dagens Nyheter 2006-05-29:
28 Senaste notisen ur Dagens Nyheter:
27 En notis ur dagens nummer av Dagens Nyheter:
25 Tre aktuella notiser: 9 poliser dödade till första sidan.
Länken till Östtimors regeringsportalsidan med länkar uppdaterad.
14 UNOTIL:s mandat förlängt en månad.
UNOTIL-förlängningen på första sidan.
12 Notis om kritik mot premiärminister Alkatiri.
05 Notis om flykt från Dili med länk till längre artikel i AmnestyPress och första sidan kompletterad med hänvisning till notisen.
April
30 Inbjudan till öppet medlemsmöte den 18 maj i kalendariet, interpellation i riksdagen till utrikesminister Eliasson och debatten på sidan med övrigt samt första sidan kompletterad med hänvisningar till ovanstående och notis den 29 april om döda i Dili.
29 Två döda vid protester i Östtimor.
20 Bud på block för oljeutvinning.
06 Två korta notiser:
04 Länk till reportage från Aceh i Amnesty Press nr 1 februari 2006 på sidan med länkar och justerad första sida.
03 Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte 3 april och en justerad första sida.
Mars
27 Nytt nummer, 28, av Merdeka & ÖsttimorInformation och justeringar på Merdeka-sidan samt första sidan.
17 Notis om fyra dödade i Västpapua.
14 Handlingar till Östtimorkommitténs årsmöte (lösenordsskyddade).
En notis från 2005 om den förre påven Johannes Paulus II:s betydelse för Östtimor i samband med hans död
och en från den 13 mars om att högsta domstolen dömt milisledaren Guterres till 10 års fängelse.
11 Notis om FN-rapport om fattigdomen i Östtimor.
Februari
26 Om behandlingen av Östtimor i FN:s säkerhetsråd den 2006-01-23.
23 Tre korta notiser:
15 Fyra notiser:
14 Tre notiser: Länksidan kompletterad med en länk till en australisk lista över hjälpmedel för undervisning om Östtimor.
09 Årsmötet den 3 april infört i kalendariet.
Övrigt kompletterat med en sida om kommitténs bidrag till stiftelsen Alola.
Medlemssidorna (kräver lösenord) kompletterade med valberedningen för årsmötet.
Första sidan justerad med hänsyn till ovanstående.
07 Två notiser: Länksidan kompletterad med en länk till International Center for Transitional Justice.
03 Två notiser: Noam Chomskys appell för stöd till vår systerorganisation i USA, ETAN.
Januari
29 Jordbävning i Indonesien den 27 januari skakar Timor.
Första sidans aktualitet ändrad till fredagens jordbävning från novembernumret av Merdeka & ÖsttimorInformation.
27 Om kommitténs bidrag på första sidan.
25 En gammal och två nya notiser:
24 Tre notiser:
22 Fyra notiser:
17 Fyra notiser:
15 Två notiser:
12 Riksdagen i Indonesien och Östtimor 5 - 16 januari.
Ny sida för nyheter 2006.
10 En lite äldre notis från den 2005-12-22: Munirs död fortfarande mystisk.
08 Tre notiser
04 Fyra notiser Nytt på webbplatsen för 2006 finns på den här nya sidan, nytt 2005 finns på aendring2005.htm.