Krokodil

Merdeka & ÖsttimorInformation
på bok- och biblioteksmässan i
Göteborg 21-24 september

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Råsundavägen 24, 2 tr
169 67 SOLNA
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post info@osttimorkommitten.se
Web http://www.osttimorkommitten.se/

Välkommen till kulturtidskriftsmontern (B04:04) på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 21-24 september!

I årets stora kulturtidskriftsmonter hittar du bl.a. Merdeka & ÖsttimorInformation. Mer än hundra tidskrifter från Sverige och andra nordiska länder ger dig en god möjlighet att ta del av både aktuell kulturdebatt och upptäcka kulturtidskrifternas mångfald.

Utställning, scen och butik

I kulturtidskriftsmontern (B04:04) finns i år nämligen drygt hundra kulturtidskrifter.

På den lilla scenen kan man se kända och okända gäster i ett program som sträcker sig över alla fyra dagarna. Det innehåller allt från yttrandefrihet som ingen bryr sig om, bilder som propaganda, samtal om begär och exotism, gerillamarknadsföringstips för kulturtidskrifter till föredrag om de nya planeterna och samtal om multiplikatoreffekten.

Dessutom säljs flertalet av de medverkande kulturtidskrifterna till mycket förmånliga mässpriser. En prenumeration på Merdeka & ÖsttimorInformation kostar t.ex. bara 100 kronor för 5 nummer (normalt 125 kronor för 4 nummer).

Kulturtidskriftsmontern arrangeras som vanligt av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter och Nätverkstan Ekonomitjänst.

Fullständigt scenprogram och lista över deltagande tidskrifter hittar du här: http://www.kulturtidskrifter.se/monter06.html

Välkommen!