Krokodil i färg

Östtimorkommittén - Nytt på Webplatsen

Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47
Postgiro 1 81 92-5
E-post tpollak@algonet.se
Web http://www.algonet.se/~tpollak/OTK/

2000 (Klicka här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
24 Gammal notis om milisvåldet.
November
25 Kalendariet kompletterat med föreläsning av Munir, som fått årets alternativa Nobelpris. Ny notis om en artikel i Svenska Dagbladet.
18 Två nya notiser om en FN-delegation på Timor och en äldre från januari om Östtimors ekonomi (på engelska).
15 Ny aktivitet i kalendariet.
13 Om manifestationen i Stockholm på årsdagen av Santa Cruz-massakern.
04 Tre nya notiser.
Oktober
30 Ytterligare en notis om det nationella rådet.
28 Inbjudan till möte och manifestation den 12:e november (finns också i kalendariet) och en notis från UNTAET.
10 Två äldre notiser, en från 1999 om Xanana Gusmãos fars död och en från augusti om Östtimors nya tidzon.
September
30 Äldre notis om tal av Gusmão.
17 Två notiser.
10 Om morden på tre FN-arbetare och 20 dödade i Västtimor.
01 Notis om Årsdagen av folkomröstningen firad i Stockholm. Nytt häfte på svenska om Östtimor.
Augusti
20 Notis om att Gusmão lämnar militärledning.
01 Notis om dödsskott i Östtimor. Kalendariet aktualiserat med fest 30 augusti.
01 Presentationen av Östtimorkommittén aktualiserad.
Juli
15 Notis om Östtimors nya "regering"..
12 Två notiser från den 4:e juli.
08 Notiser om Östtimors katolska identitet och Portugals bistånd och länkarna kompletterade.
04 Östtimorkommittén har skrivit till utrikesminister Anna Lindh om situationen på Moluckerna.
Juni
18 Notis med länk om Amnesty Internationals årsrapport om Indonesien och Östtimor och länkarna kompletterade med en ny länk till UNOCHR:s Web-plats.
13 Notis om Suhartos husarrest.
04 Komplettering av material från Merdeka & ÖsttimorInformation och länkar.
Maj
28 Notis för den 29 april med länk till artikel från Östtimor i Dagens Nyheter, Stockholm.
27 Östtimorkommitténs skrivelse till utrikesminister Anna Lindh om överfall pĺ Solidamor i Jakarta.
20 Notis om 1:a maj i Stockholm.
April
15 Ana Noronha från ETHRC i Melbourne har besökt Stockholm.
03 Två korta aktuella notiser och två notiser från 1999.
Mars
26 Uttalande av kommitténs årsmöte.
23 Andra artikeln om Gusmãos besök i Sverige.
21 Notis om Gusmãos besök i Sverige och utdrag ur Svenska Freds nyhetsbrev.
16 Notis från februari upplagd.
14 Handlingarna till Östtimorkommitténs årsmöte kompletterade med Ekonomisk berättelse och ny version av Verksamhetsberättelsen.
11 Referat från Anwars, rådgivare till Habibie, besök i Stockholm den 6/12 1999.
08 Handlingarna till Östtimorkommitténs årsmöte upplagda och pekare till dessa på första sidan.
Februari
20 Notis om Kofi Annans besök i Östtimor.
19 Läs Xanana Gusmãos tal vid biståndskonferensen i Japan den 17 december 1999.
16 Läs om general Wirantos suspendering och en äldre notis om frigivandet av politiska fångar.
13 Två äldre notiser upplagda.
12 Ny notis upplagd.
11 Ny länk till UNICEF:s Östtimorsida.
07 Många nya notiser upplagda, två aktuella och flera från januari samt en rad från 1999.
Januari
27 Många nya notiser och två äldre notiser.
24 Två nya notiser om milisen och EU:s vapenembargo.
22 En ny notis om EU:s vapenembargo och två äldre notiser har lagts upp. Östtimorkommitténs årsmöte i kalendariet.
15 En ny notis och en äldre notis har lagts upp.
10 Länk till kommitténs ebrev till utrikesminister Anna Lindh på första sidan och listan med länkar kompletterad.
09 Första sidan justerad och FN:s beskrivning av UNTAET upplagd.
08 En äldre notis och ett referat av en svensk valobservatörs erfarenheter från folkomröstningen den 30 augusti 1999 har lagts upp.
01 Sidorna med nyheter (notiser) och ändringar (den här sidan) samt kalender har startats för året. Ett flertal äldre notiser har lagts upp. Litteraturförteckningen har kompletterats med tre nya böcker.