Östtimorkommittén
Bidrag till Alolastiftelsen
Bild av krokodil

En del av våra för Östtimor insamlade medel för vi vidare till den av Östtimors förste presidents Xanana Gusmãos fru Kirsty Sword-Gusmão startade stiftelsen Alola Foundation. Läs mer om stiftelsen här ....

Stiftelsens tack för våra överföringar

1 australisk dollar (AUD) motsvarade ungefär 5,60 kronor (SEK) under dessa år.

2008

  • Under året har vi vid två tillfällen överfört sammanlagt 7.828,06 SEK till stiftelsen.
  • Vi har också av de insamlade pengarna använt 2.490,00 SEK till bidrag för två unga östtimoresers besök i Stockholm för att vara med i Stockholm Challenge Event.

...

2011

  • Till julen överförde vi 1.739,90 SEK till stiftelsen, se ebrev och gåvobrev.

2015

  • Under oktober överförde vi 1.034,11 SEK till stiftelsen, se tackbrev.

2016

  • Under december överförde vi 2.070,21 SEK till stiftelsen, se tackbrev.

2017

2020

  • Under maj överförde vi 4.791 SEK, 750 AUD, till stiftelsen, se tackbrev.

2021  Nytt!

  • Efter beslut av årsmötet den 10 mars 2021 att avveckla den formella föreningen Östtimorkommittén överfördes återstående medel till Alola Australiens fond. Se tackbrev.