Krokodil

Östtimor
Kronologi över viktiga händelser 2006

Östtimorkommittén
c/o Jonsson
Råsundavägen 24, 2 tr
169 67 SOLNA
Tel. 08-33 62 47
Plusgiro 1 81 92-5
E-post info@osttimorkommitten.se
Web http://www.osttimorkommitten.se/

Januari
9 Soldater ur Forças Armadas de Libertação National de Timor- Leste/FALINTIL - Força de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) överlämnar en skriven petition till brigadgeneral Taur Matan Ruak och president Gusmão.
Februari
17 Petitionärerna lämnar sina förläggningar.
Mars
16 Avskedandet av 591 petitionärer tillkännages. Datumet för versktällande är den 1 mars 2006.
23 Presidenten håller ett tal med kritik av beslutet att avskeda soldaterna och hänvisar till frågan om "öst mot väst".
April
18 Petitionärerna överlämnar ett brev till chefen för Políicia Nacional de Timor-Leste (PNTL) och med beäran om tillåtelse att hålla en fredlig demonstration den 24 till 28 april.
24 Petitionärernas demonstration börjar framför regeringsbyggnaden.
28 Våld bryter ut utanför regeringsbyggnaden på demonstrationens sista morgon. Två civila dödas, fyra personer skottskadas, två personer får andra allvarliga skador.

Mer våld förekommer på marknaden i Comoro. En civilperson dödas, åtta personer skottskadas, fyra personer får andra allvarliga skador.

I Raikotu/Taci Tolu förekommer våld inom F-FDTL ansvarsområde. Två civilpersoner dödas, fem civila skottskadas.

F-FDTL sätts in för att hjälpa PNTL att återställa ordningen och kontrollera petitionärerna.
29 Beslutet att dra tillbaka F-FDTL fattas.
Maj
1 F-FDTL:s militärpolis och PNTL börjar operera gemensamt.
3 Major Alfredo Reinado lämnar F-FDTL:s militärpolis och tar med sig andra officerare från militärpolisen, PNTL-poliser och vapen.
4 Tillbakadragandet av F-FDTL är avslutat.
8 Våldsutbrott i Gleno i vilket PNTL-poliser från öster attackeras. En polis dödas, en skadas allvarligt. Inrikesministern Rogerio Lobato beväpnar två grupper av civilister - grupperna Rai Los och Lima Lima - med vapen och ammunition, som tillhör PNTL:s gränskontrollenhet (Border Patrol Unit, UPF).
17- 19 Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Revolutionary Front for an Independent East Timor) (FRETILIN) höll sin nationella partikongress i Dili.
21 Inrikesminister Lobato delar ut mer vapen från UPF tillRai Los-gruppen.
23 Soldater och poliser från F-FDTL och PNTL anfalls ur ett bakhåll av major Reinado ocha hans grupp. Fem person dödas, 10 personer såras allvarligt.
24 Attack på F-FDTL-soldater i Taci Tolu/Tibar av Rai Los-gruppen, petitionärer och PNTL. Fem personer dödas, två såras allvarligt.

Attack på brigadgeneral Taur Matan Ruaks hus. En person dödas, två personer såras.

F-FDTL beväpnar civilpersoner, försvarminister Rodrigues är underrättad.
25 Inrikesminister Lobatos svärföräldrars hus bränns ner. Sex civilpersoner instängda i huset dör.

En beväpnad konfrontation mellan F-FDTL-soldater och PNTL-poliser runt PNTL:s högkvarter följs av att obeväpnade PNTL-poliser eskorterade under Förenta Nationerans skydd beskjuts. Nio personer dödas, 27 personer får allvarliga skottskador.

Eldstrid förekommer vid Mercado Lama. En civilperson dödas, två civila såras.
Juni
1 Inrikesminister Lobato och försvarsminister Rodrigues avgår.
25 Utrikesminister Ramos-Horta avgår.
26 Premiärminister Alkatiri avgår.
Juli
10 José Ramos-Horta avlägger eden som premiärminister.

Källa: Report of the United Nations Independent Special Commission of Inquiry for Timor-Leste, Geneva, 2 October 2006