2011

(Klicka här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

December
28 Två notiser från den 10 december.första sidan finns nu en hänvisning till det senaste numret av vår tidning Merdeka & ÖsttimorInformation, nummer 51, som just kommit ut och en liten notis om att vi skickat ut en avisering av medlemsavgiften för 2012 till våra medlemmar.
17 Sex notiser.första sidan har en länk till information om våra bidrag till Alola kommit till och en del mindre aktuella texter tagits bort.
Under övrigt har informationen om överföring av insamlade medel till Timor aktualiserts.
06 En notis.första sidan har under Minnesdagar den 7 december tillkommit och den 12 november tagits bort.
01 Tre notiser. Utgivningsplanen för Merdeka & ÖsttimorInformation 2012 har lagts upp (bara för medlemmar som måste ange användare/lösenord) liksom protokollet från styrelsemötet den 2011-11-30 (endast för styrelsen som måste ange ett andra användare/lösenord).
November
23 Fyra notiser. Sidan med länkar kompletterad med en länk till en förteckning över material om Santa Cruz-massakern.
För medlemmar har kallelsen till styrelsemötet den 29 november lagts upp. Med användare och lösenord kan Du nå det från medlemssidorna.
20 första sidan har vi infört rubriken Minnesdagar i högerspalten under Aktuellt. Texten om årsdagen av Sancta Cruz-massakern har kompletterats med en länk till en nyupplagd notis (Se nedan). Den 28 november har tillkommit.

En notis.
12 första sidan finns nu en hänvisning till det senaste numret av vår tidning Merdeka & ÖsttimorInformation som just kommit ut. Dessutom har vi en bild från Östtimorkommitténs höstmöte den 9 november och några ord om årsdagen av Sancta Cruz-massakern. Några äldre avsnitt har också tagits bort.

Sex notiser av vilka tre är lite äldre och tre purfärska om budgeten för 2012.
07 Åtta notiser av vilka två är lite äldre.första sidan finns en ny liten upplysning om vår tidning Merdeka & ÖsttimorInformation.
Länkarna kompletterade med en till en uppsats om våld i Östtimor i ett historiskt perspektiv, 3 sekler.
På sidan med övrigt finns ett nytt tal av premiärminister Xanana Gusmão, som bland annat innehåller en del intressanta mål för år 2015 ur den strategiska utvecklingsplanen.
Oktober
31 Fem notiser av vilka några är lite äldre. I kalendern och på första sidan bjuder vi in till ett möte, där Eva Atterlöv Frisell från Sida berättar om Utfasning av svenskt bistånd till Östtimor. Kom och lyssna!
Länkarna kompletterade med en till det östtimoresiska presidentämbetets magasin.
22 Fyra notiser av vilka en är från sommaren och övriga tre direkt eller indirekt handlar om budgeten för 2012. Under rubriken Aktuelltförsta sidan uppmanar vi Dig att skriva på petitionen, som notisen den 19 oktober behandlar.
18 Sex notiser av vilka några är från sommaren därför att vi nu försöker arbeta oss bakåt bland de inkomna notiserna.
13 Sju notiser av vilka en analyserar budgetförslaget för 2012. Sidan med övrigt har kompletterats med länk till resereportaget omnämnt i notisen från den 9 oktober.
08 Sex notiser av vilka två är de första i en rad om budgetförslaget för 2012. Sidan med länkar har kompletterats med två nya östtimoresiska länkar.
04 Sex notiser.första sidan har vi under rubriken Upptäck Östtimor - resetips och reportage bytt ut länken till en artikel mot en nyare.
Samma länk ha lagts in på sidan med diverse texter.
September
28 Sju till största delen aktuella notiser.
23 Efter en månads uppehåll kommer här sju notiser från sommaren. Den senaste ber om synpunkter senast den 30 september. Östtimorkommittén har ställt sig bakom Svenska freds krav på stopp för vapenexport till diktaturer. Läs mer här.
Augusti
22 För styrelsen har protkollet från styrelsemötet den 17 augusti lagts upp.
Juni
20 En ny notis om Dilis maraton Nummer 49 av Merdeka & ÖsttimorInformation, som just skickats ut, är nu också upplagt. Du kan läsa innehållsförteckningen här och hela numret här.
17 En ny notis Resetips och reportage på sidan med övrigt material kompletterad med en länk till tips för inresa i Östtimor från indonesiska Västtimor.
12 Nyhetsflödet har minskat något, varför fyra nya notiser har några dagar på nacken
Maj
26 Tre aktuella notiser Om film från indonesernas tillfångtagande 1992 av nuvarande premiärministern Xanana Gusmão på första sidan.
Drakens dag den 28 maj införd i kalendariet.
18 Sex notiser
02 En notis från början av året Årsmötet den 28 mars antog ett uttalande, som är upplagt tillsammans med årsmötesprotokollet (kräver användare/lösenord för medlmmar). För styrelsen är också protokollet från styrelsemötet den 27 april upplagt.
April
18 Fyra notiser Sidan med länkar kompletterad med ny webbplats för svenskt bistånd.
Styrelsemöte 27 april infört i kalendern och här kan medlemmar (med lösenord) läsa dagordningen liksom styrelsesammansättningen 2011.
04 En notis Nummer 48 av Merdek & ÖsttimorInformation, som just skickats ut, är nu också upplagt. Du kan läsa innehållsförteckningen här och hela numret här.
Mars
23 En notis Handlingarna till 2011-års årsmöte den 28 mars har kompletterats med revisionsberättelsen.
14 Fyra aktuella notiserförsta sidan har förlängningen av FN-mandatet för UNMIT till 2012 noterats.
09 Fyra notiser Till årsmötet (se kalendariet) har verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen och styrelsens förslag ett lagts upp. Du når dem från årsmötessidan till vilken användarnamn/lösenord för medlemmar krävs, kontakta Tommy Pollák för dessa.
Protokollet från styrelsemötet den 7 mars har också lagts upp, det kräver användarnamn/lösenord för styrelsen.
03 Kalendariet har justerats liksom inbjudan till styrelsemöte eftersom det flyttats en dag.
01 Tre notiser I kalendariet har ett styrelsemöte och årsmötet lagts in. Dagordningarna för dessa har lagts upp bland medlemssidorna (användarnamn/lösenord krävs, kontakta Tommy Pollák för dessa). Åsmötet har också noterats under Aktuellt på första sidan.
Februari
14 Fyra notiser om statsbudgeten för 2011, en om en blogg för turister och en om arkeologiska fynd i Östtimor. Ett litet tillägg till presentationen av Östtimor har lagts upp.
02 Från 2010 en septembernotis och två notiser från januari 2011. För styrelsen har protokollet från styrelsemötet den 2011-02-01 lagts upp.
Januari
25 Kallelse till styrelsemöte 2011-02-01.
06 Från 2010 en decembernotis och fyra nya. För 2011 har en nysida med notiser skapats.
02 Från 2010 en notis från maj, som fortfarande kan vara av intresse, en från september, en från mitten av november och fem från december. Den här sidan är ny för året.