2019

(Klicka här för 2018, här för 2017, här för 2016, här för 2015, här för 2014, här för 2013, här för 2012, här för 2011, här för 2010, här för 2009, här för 2008, här för 2007, här för 2006, här för 2005, här för 2004, här för 2003, här för 2002, här för 2001, här för 2000, här för 1999, här för 1998 och här för 1997)

September
18 Litteraturförteckningen har kompletterats med Gudmund Jannisas senaste bok om Östtimor.
Fyra notiser från slutet av augusti och början av september.
09 första sidan ett stycke om hanteringen av det stora inflödet av material i samband med firandet av 20-årsdagen av folkomröstningen.
Tre notiser från slutet av augusti.
01 första sidan har en träff i Stockholm (Solna) för att fira 20-årsdagen av folkomröstningen lagts till.
Träffen den 11 septmber har lagts in i kalendariet.
Tre notiser från augusti.
Augusti
30 första sidan har 20-årsdagen av folkomröstningen om självständighet den 30 augusti 1999 lyfts fram och det mesta av det äldre materialet rensats bort.
Två riktigt gamla notiser från 2015 som fortfarande är läsvärda och två från början av augusti i år.
21 Tre notiser från juli och augusti.medlemssidorna finns nu för styrelsen protokollet från styrelsemötet den 13 augusti.
06 Tre notiser från mitten av juli. Två är från Fundasaun Maheinmedlemssidorna finns nu kallelsen till styrelsemötet den 13 augusti.
Juli
30 Tre notiser från början av juli I kalendariet har styrelsemöte den 13 augusti lagts in och det anges också som aktuellt datum på första sidan.
25 Fyra notiser från slutet av juni och juli
09 Tre notiser från juni
Juni
27 Två aktuella notiser Sidan med länkar har kompletterats med Östtimors myndighet för havsgränser.
22 Fyra notiser, två lite äldre från april och två från mitten av juni
17 Det nya numret av Merdeka & ÖsttimorInformation finns nu också som separata webbartiklar.
13 Ett nytt nummer av Merdeka & ÖsttimorInformation, nummer 76 - juni, upplagt och presenterat på första sidan.
Dessutom har en notis från slutet av april lagts upp
06 Fyra notiser från början av maj
Maj
17 För medlemmar har protokollet från årsmötet den 20 mars lagts upp. För åtkomst krävs användare/lösenord. Har du glömt detta, så kontakta Tommy Pollák, info@osttimorkommitten.se.
13
06 En notis från början av april och 4 från slutetFör styrelsens ledamöter har också protokollet från styrelsemöte den 2019-05-02 lagts upp.
01 En kort notis från april.
April
25 Fyra notiser, en från mars, de tre övriga från början av april Kallelsen till styrelsemöte den 2 maj finns för medlemmar på medlemssidorna.
19 Fyra korta notiser, en från början av april, de tre andra helt färska Ett styrelsemöte infört på första sidan och kalendariet.
05 Tre notiser, en från februari och två från slutet av mars Årsdagen av folkomröstningen om självständighet införd på första sidan.
02 Tre notiser, den äldsta från slutet av februari, den nyaste från slutet av mars
Mars
27 Tre notiser, den äldsta från mitten av februari, de två andra från mars
22 första sidan har i vänsterspalten en länk till ett uttalande från Östtimorkommitténs årsmöte den 20 mars 2019 lagts in.
Tre notiser, alla från mars För medlemmar har den nya styrelsen lagts upp på medlemssidorna.
18 Sju notiser av vilka en är från november 2018 och de sex andra från andra veckan i mars 2019 För medlemmar har årsmöteshandlingarna kompletterats med revisionsberättelsen.
Februari
26 Inbjudan och dokument till Östtimorkommitténs årsmöte den 20 mars har lagts upp. Se första sidan, kalendariet och, om Du är medlem, medlemssidan för årsmöteshandlingarna (kräver användare/lösenord). Kontakta kommittén om du saknar användare/lösenord.
Januari
27 medlemssidorna har för styrelsens ledamöter protokollet från styrelsemötet den 23 januari lagts upp.
22 På sidan med Merdeka & ÖsttimorInformation har nummer 75 lagts upp.
första sidan har en kort presentation av det nya numret av Merdeka & ÖsttimorInformation och en länk till detta lagts upp.
12 Två notiser från 2018 och en från i år
06 Tre notiser från 2018
03 första sidan har datum för Östtimorkommitténs årsmöte lagts in och en del inaktuell text strukits.
Den här sidan, Nytt på webbplatsen, är en ny utgåva för 2019 liksom nyhetssidan.
Kalendariet har uppdaterats till 2019 med kommitténs årsmöte.
Sidorna med nytt, nyheter och kalendarium för 2018 finns kvar och nås med länkar.