Munirs bortgång förblir olöst

Idag för 16 år sedan1 mördades människorätts (MR-) försvaren Munir Said Thalib med arsenik ombord på ett flygplan tillhörande Garuda på väg mot Nederländerna, där han skulle bedriva sina doktorandstudier. En officiell oberoende gemensam undersökningsgrupp fast- slog senare att det var ett uppsåtligt mord. Men hjärnan bakom mordet har inte ställts inför rätta2, 3.

Resultaten och rekommendationerna som gruppen, som 2005 upprättades av den dåvarande presidenten Susilo Bambang Yudhoyono, avvisades av hans regering och den efterföljande regeringen och har aldrig offentliggjorts. Den nuvarande regeringen vägrar att erkänna att rapporten existerar, trots att den centrala informationskommissionen har fastslagit att den borde offentliggöras. Rapporten skulle kunna leda till en brottsundersökning om regeringen har politisk vilja att avslöja sanningen.

Munir arbetade oförtrutet för att skipa rättvisa för MR-offer och hans kamp innebar att hans liv var i fara. Våld har senare även drabbat många andra MR-aktivister i Indonesien, däribland MR-advokaten Veronika Koman som avslöjat MR-brott i Papua. Trovärdiga och oberoende undersökningar föreskrivna i FN- deklarationen om MR-försvarare från december 1998 har inte genomförts. Enligt deklarationen har MR- försvarare rätt att arbeta individuellt och i samarbete med andra, att framföra kritik mot regeringens politik i MR-frågor och att få sina krav granskade. Samtidigt har staten en skyldighet att skydda MR-försvarare och att genomföra skyndsamma och oberoende undersökningar av MR-brott.

Mordet på Munir belyser hur straffriheten består i Indonesien. Först nyligen, 16 år efter mordet, ställde FN:s människorättskommitté, som granskar implemen- teringen av den internationella konventionen om civila och politiska rättigheter Indonesien har undertecknat, en fråga. Indonesiens regering måste svara, sannolikt i den andra granskningsomgången nästa år. En liknande rekommendation i fallet lyftes 2013 fram i en inledande granskning i enlighet med denna konvention. Det är bara en av flera rekommendationer som internationella MR-grupper har framfört för att förmå Indonesien att lösa omständigheterna kring Munirs död.

Förra året omvaldes Indonesien som medlem i FN:s människorättsråd. Även om detta borde ha lett till större ansträngningar för att lösa mordet, har istället straff- friheten underlättat MR-brott, underminerat människors förtroende för lagen och gjort dem försvarslösa när de har kämpat mot rättvisan.

Att avslöja sanningen om det uppsåtliga mordet av Munir och att ställa de mest skyldiga inför rätta kommer bli viktiga steg för att bryta straffriheten. För ett par år sedan utlovade president Joko Jokowi Widodo att fallet Munir skulle lösas, men Munirs familj och vänner förblir skeptiska huruvida det löftet kommer uppfyllas.

Ändå är inte allt arbete förgäves. Det första MR- museet upprättat av en lokal regering i Indonesien kommer uppkallas efter Munir. På årsdagen av hans födelse började museet byggas den 8 december 2019 i Munirs hemstad Batu på östra Java. Museet kommer drivas av en oberoende grupp för att garantera att arvet efter Munir ska fortsätta inspirera nya generationer.

Gabriel Jonsson

Källa:

  • Indria Fernida, Long road to see justice over Munir’s murder, The Jakarta Post, 7 september, http://www.thejakartapost.com/academia/2020/09/07/long-road-to-see-justice-over-munirs-murder.html

Noter:

  1. När artikelns källa publicerades var idag den 7 september 2020.
  2. Piloten Pollycarpus Budihari Prijanto, dömdes för mordet och avtjänade 14 år i fängelse. Han dog den 17 oktober 2020 på sjukhus med covid-19.
  3. Vi har tidigare skrivit om mordet på Munir i nummer 23 ,2004, av Merdeka & ÖsttimorInformation