Östtimorkommittén upplöses

Till årsmötet 2021 kommer styrelsen att föreslå att kommittén upplöses. Det finns flera skäl

  • omvärldens och särskilt Sveriges intresse för Östtimor har minskat kraftigt och styrelsen ser inget realistiskt sätt att öka det
  • antalet medlemmar i kommittén har minskat de senaste åren
  • styrelsen har inte förmått att ordna möten och annat som attraherat några utanför styrelsen i någon omfattning
  • inte minst så har Östtimors utveckling på många sätt varit positiv och det kan idag sägas vara ett ganska vanligt utvecklingsland
  • för den verksamhet som kommittén bedriver är det oväsentligt och enbart betungande att ha en formell organisation med styrelse, revisorer, plusgiro och redovisning till skatteverket.

Upplösningen betyder inte att vi i styrelsen avser att sluta arbeta för kännedom om Östtimor. Den skulle bara betyda att den formella apparaten runt arbetet försvinner.

Vi kommer

  • att fortsätta underhålla kommitténs webbplats, https://www.osttimorkommitten.se
  • att vid lämpliga tillfällen på olika sätt kontakta riksdagsledamöter, politiker och andra besluts- fattare till förmån för Östtimors folk.

Vi avser också att förändra tidskriften Merdeka & ÖsttimorInformation som kommittén ger ut till- sammans med Föreningen för ett fritt Papua.

Under de senaste åren har tidskriften getts ut med fyra nummer årligen. De har publicerats som PDF- filer på vår webbplats och de som önskat har fått en papperskopia per post. Vi avser i stället att publicera motsvarande material som separata artiklar på webbplatsen. För dem som så önskar, kan vi ungefär månadsvis, per post skicka utskrifter av de introduktioner, som vi skriver varje gång något nytt läggs upp på webbplatsen. Sedan går det bra att kontakta oss, så skickar vi mer än gärna papperskopior av det som intresserar.

Så här säger kommitténs stadgar om upplösning:

UPPLÖSNING
  1. Upplösning av kommittén kan inte ske så länge minst tre medlemmar vill fortsätta verksamheten.
  2. Vid en upplösning tillfaller eventuella tillgångar barnhem i Dili.

Tommy Pollák