Aceh 15 år efter Helsingfors-avtalet

Rörelsen för ett fritt Aceh, GAM (Gerakan Aceh Merdeka), bildades av Dr. Tengku Hasan di Tiro den 4 december 1976 i Aceh. Bildandet av GAM syftade till att göra Aceh självständigt från Indonesien. Historiskt var Aceh en självständig stat på 1700- och 1800-talet. Det hade diplomatiska förbindelser med Storbritannien och Turkiet. Holländarna försökte regera över Aceh och den 26 mars 1873 förklarade de krig. Den 5 april samma år invaderade holländska soldater Aceh. Kriget pågick till 1903, då sultan Muhammad Duad Syah blev tillfångatagen. Kriget slutade utan att en kapitulationsförklaring undertecknades.

Efter upprättandet av GAM, började ett nytt krig mellan GAM och Indonesiens armé. GAM förde ett gerillakrig mot Indonesiens armé.

Den 26 december 2004 kl. 07:58 inträffade en jord- bävning utanför Acehs västkust. Den var nio grader på Richter-skalan och skapade många stora vågorut, en tsunami. Det sägs att vågorna var upp till 35 m höga.

Jordbävningen fick förödande konsekvenser. Stora delar av området låg i ruiner, det var ödelagt och bara enstaka byggnader stod kvar. Indonesiska soldater, som befann sig i katastrofområdet, drogs ner av vågorna till Indiska oceanens botten. Det uppskattas att ungefär 130.000 människor miste sina liv till följd av tsunamin.

Tsunamikatastrofen var huvudfaktorn till att Indonesien och GAM satte sig vid förhandlingsbordet. Parterna enades om att upphöra strida och sluta fred i Helsingfors-avtalet, som undertecknades den 15 augusti 2005. Det var två dagar före Indonesiens nationaldag den 17 augusti, som är självständighetsdagen 1945. Helsingfors-avtalet (Memorandium of Understanding) stipulerar en rad åtgärder som Indonesien skulle implementera för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningen i Aceh. I avtalet sägs ingenting om att tilllämpa muslimska sharialagar i Aceh.

Många år efter att Helsingfors-avtalet undertecknades verkar Indonesiens regering inte ha ansträngt sig mycket för att uppfylla vad man lovade i avtalet. Ett exempel är fattigdomen i området. Enligt internettidningen Okezone.com den 17 januari 2020, i vilken den citerar Indonesiens statistikbyrå (Badan Pust Statistik – BPS), sägs att Aceh är den fattigaste provinsen på ön Sumatra och nummer sex från botten i Indonesien.

Värt att notera är att för några år sedan uppstod en ny organisation med namnet Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). Det är en ny GAM. Den ingick förra året samarbete med Rörelsen för ett fritt Papua (Organisasi Papua Merdeka, OPM) och Republiken Sydmoluckerna i exil.

Aceh är det enda område i Indonesien där muslimska sharia-lagar implementeras. Noterbart från historisk synvinkel är att i Aceh har dessa lagar inte tillämpats tidigare, då muslimska sultaner regerat. Kvinnorna var fria, de behövde inte ha jihab på huvudet. Kvinnor hade samma rättigheter som män, bland annat hade de höga poster i sultanatets administration. Det fanns ingen polis som bevakade medborgarna - särskilt kvinnor. Ultrakonservativa krafter har föreslagit att kvinnor inte får gå ut ensamma. Någon i familjen måste följa med. Det har också lagts fram förslag om att tillåta polygami. Förslagen möter motstånd. Bilden under visar några kvinnor som cyklar utan att bära muslimska kläder. Att de cyklar runt i huvudstaden Banda Aceh har väckt protester från konservativa kretsar.

I år den 4 december hade det gått 44 år sedan GAM bildades. För att minnas den dagen demonstrerade folk i Banda Aceh med den förbjudna GAM-flaggan.

Hendrik Amahorseja