Redaktören har ordet

Årets sista nummer av Merdeka & ÖsttimorInformation blir även det sista som ges ut. Istället kommer kommitténs upplösning i samband med nästa års årsmöte innebära att nyheter om Östtimor läggs upp på hemsidan. Upplösningen behandlas mera utförligt i ett av bidragen.

Artikeln om Östtimors budgetar för 2020 och 2021 är numrets längsta och inkluderar betydelsefulla uppgifter för att förstå tillståndet i landets ekonomi. En annan artikel belyser utvecklingen ur ett bredare perspektiv, inklusive hur corona-pandemin och de sjunkande oljepriserna påverkar ekonomin. Ytterligare en artikel handlar om ekonomiska frågor - i detta fall en fiskares arbetsvillkor i Sydkorea, som tar emot migrantarbetare även från andra asiatiska länder. Migrantarbetare svarar för betydelsefulla bidrag till många länders ekonomier så även om bara ett av fallen har direkt anknytning till Östtimor ger artikeln en uppfattning om vad det innebär att vara migrantarbetare oavsett nationalitet.

Tre artiklar handlar alltså om Östtimors ekonomi och två av de andra om politiken i landet. Den ena analyserar Xanana Gusmãos politiska roll i ljuset av de senare årens politiska spel. Den andra handlar om att justitiedepartementet har lagt fram ett förslag till ett tillägg till brottsbalken med en ny lag om förtal och ärekränkning. Förslaget har mött starkt motstånd från många olika aktörer både i och utanför Östtimor som anser att den hotar yttrande- och tryckfriheten. Den sista artikeln om Östtimor går igenom fotbollens ställning i landet med tonvikt på åren efter självständigheten 2002.

Numret innehåller en artikel vardera om Papua och Aceh. Den förra handlar om upprättandet av en exilregering på nationaldagen första december. Den senare ger en översikt om Helsingfors-avtalet 2005, som inne- bar att 29 år av krig i området mellan befrielserörelsen GAM och Indonesiens armé upphörde. Ett annat tema i artikeln är införandet av muslimska sharia-lagar som innebär att kvinnors ställning i området försämrats.

Till sist vill redaktören önska alla läsare God jul och gott nytt år.

Gabriel Jonsson