Inget svenskt utvecklingssamarbete

Sedan ganska många år har Sverige inget direkt utvecklingssamarbete med Östtimor. Landet kom inte med på den bantade lista som gjordes upp.

Sveriges utvecklingssamarbete med Östtimor är idag indirekt. Det sker genom EU:s omfattande utvecklingssamarbete med Östtimor.

Ett exempel är EU:s och UNDP:s (Förenta nationernas utvecklingsprogram) överenskommelse den 7 maj om bidrag till finansieringen av Östtimors program för att decentralisera statliga myndigheter och organ med särskild hänsyn till människor i svåra situationer.

EU:s bidrag är 3,6 miljoner dollar, UNDP:s 400.000 dollar. Det nya programmet är ett komplement till ett EU-finansierat program för decentralisering, Överenskommelsen om det undertecknades den 27 februari och omfattar inte mindre än 11,25 miljoner euro. Totalt blir alltså EU:s bidrag till decentralisering omkring 150 miljoner kronor.

Tommy Pollák

Källa: Pressmeddelande 2020-05-07 från EU:s och UNDP:s lokala representanter