Världsbankens partnerramverk för Östtimor 2020-2024

Världsbankens partnerramverk visar strategin och målen för Världsbanksgruppens framtida arbete i Östtimor de kommande åren.

Den nya femårsstrategin är anpassad till Östtimors strategiska utvecklingsplan för åren 2011-2030. Strategin visar en väg för landet att nå högre medelinkomststatus och utplåna extrem fattigdom till 2030.

Planen bygger på en systematisk landsdiagnostik, Världsbanksgruppens ingående analys av möjligheterna och utmaningarna för Östtimor att få slut på extrem fattigdom och öka delat välstånd och bygger på konsultationer med regering, utvecklingspartner, den privata sektorn, civilsamhället och universiteten.

Partnerramverket bygger på arbete utfört under den föregående partnerskapsramverket som har varit nyttig, till exempel genom klimattålig infrastruktur med 110 kilometer väg mellan Dili och Ainaro som minskat riskerna för påverkan av naturkatastrofer för fler än 60.000 människor längs vägen, förbättrade matvanor för familjer i fler än 300 byar i Baucau och Viqueque samt tillgång till sparande och krediter för fler än 13.000 människor, särskilt kvinnliga företagare genom IFC:s investering i Kaebauk Investimentu no Finansas institution för mikrofinansiering.

Nyckelområden i partnerskapsramverket 2020-2024

Världsbanksgruppens nya partnerskapsramverk syftar till att stödja Östtimors regering för att omforma dess naturtillgångar till förbättrat humankapital och hållbar infrastruktur genom tre nyckelområden.

De är:

 1. Att stärka grunden för av den privata sektorn ledd tillväxt och ekonomisk stabilitet
  • Etablera regelbaserad makroekonomisk ledning och stärka styrningen genom reformer i det offentligas finansiella ledning.
  • Förbättra villkoren för privata investeringar och främja finansiell inkludering.
  • Främja ekonomisk diversifiering genom utveckling av jordbruk och turism.
 2. Investeringar i humankapital och tjänsteutförande
  • Stärka humankapital och främja jämställdhet.
 3. Öka produktiviteten genom investeringar i infrastruktur som sammanbinder
  • Förbättra tillgång till och kvalitet på infrastrukturen för både digitala och fysiska transporter.

Tommy Pollák

Källa: Världsbanken, pressmeddelande 2019-11-27, https://www.worldbank.org/en/country/timor-leste/brief/country-partnership-framework-2020-2024