Pressmeddelande: frige samvetsfångar från Papua

I ett uttalande den 2 april välkomnar Amnesty Australia och Amnesty Indonesia de indonesiska myndigheternas beslut att frige 30,000 fångar för att minimera riskerna att de ska smittas av covid-19. Trångboddhet och icke-sanitära faciliteter utgör hälsohot mot Indonesiens drygt 250,000 fångar.

Även om beslutet välkomnas, måste det även omfatta samvetsfångar. Hundratals människor sitter fängslade bara för att ha utnyttjat sin yttrande- och mötesfrihet som är skyddad i konstitutionen och i det internationella avtalet om medborgerliga och politiska rättigheter. Av dessa är 57 från Papua. Nu drabbas de även av en hälsorisk utan motsvarighet.

Indonesiska myndigheter borde också undersöka alla fångar som sitter häktade i väntan på rättegång med målet att frige samtliga. En av dessa är från Papua och är anklagad för att ha dödat byggnadsarbetare. Också fångar med riskfaktorer såsom äldre fångar och de som lider av medicinska problem borde friges av humanitära skäl. Om corona-viruset sprider sig, kommer avsaknaden av rent vatten och den allvarliga trångboddheten förvärras.

Myndigheterna måste därför samarbeta med sjukhusen för att förhindra spridning av covid-19 i fängelser och häkten. Indonesien har länge vägrat att tillgodose fångars och häktades medicinska behov. Alla fångar måste få samma tillgång till hälsovård av samma kvalitet som finns tillgänglig i samhället. Fängelse- personalen och hälsovårdsarbetare borde få tillgång till tillräcklig information, utrustning, utbildning och stöd för att skydda sig själva.

Gabriel Jonsson

Källa: “Covid-19: Prisoners of conscience from Papua must be urgently released” (https:// www.amnesty.org.au/covid-19-prisoners-of-conscience-from-papua-must-be-urgently-released).