Legendarisk läkare död

Grundaren av Bario Pite-kliniken i Dili, de fattigas klinik, Dan Murphy dog den 14 april 2020. Då hade han outtröttligt arbetat i mer än 20 år med att bota, lindra och förhindra sjukdomar i Östtimor.

Daniel Murphy föddes i Alton, Iowa, den 23 september 1944. Han avslutade sina medecinstudier 1970 och nekade då att göra värnplikt i Vietnam. Han erbjöds ett alternativ och valde att arbeta som läkare åt fackföreningen United Farm Workers i Kalifornien. Efter sju år återvände han till Iowa. Efter en tid reste han till Moçambique där han arbetade i tre år tills våldet under oroligheter blev för omfattande och han återvände till USA.

Efter att hans två söner blivit vuxna arbetade Dan Murphy i Nicaragua, Indien och Laos, som vanligt för underprivilegierade och fattiga. 1998 reste han till det då av Indonesien ockuperade och annekterade Östtimor. Där började han arbeta i den katolska Motaelkliniken. Efter att under våren 1999 ha behandlat offer för den indonesiska militärens och pro-indonesiska milisens terror och uttalat sig om levnadsvillkoren för timoreser tvingades Murphy att lämna Östtimor.

Den klinik Murphy arbetat i brändes ner efter folkomröstningen om självständighet 1999.

Murphy återvände till Östtimor med ett av de första australiska fartygen efter att den indonesiska armén lämnat Östtimor. Han inrättade omedelbart en klinik och kallade den Bairo Pite, Grisarnas grannskap. Här började han igen att behandla patienter. Tuberkulos, malaria, undernäring hos barn, denguefeber och gula febern är typiska sjukdomar som han behandlade och som många besökande läkare lärde sig att behandla. Också lepra, som lyckligtvis inte finns på många andra ställen. Om det behövdes letade Murphy också upp experter utomlands för behandling av patienter. Men Murphy behövde inte göra allt själv, många frivilliga volontärer hjälpte till.

Kliniken behandlade 200 till 300 patienter varje dag. Dessutom utbildade den barnmorskor, vilket är av stor betydelse i ett land med mycket höga födelsetal och har bidragit till att sänka bade barnadödligheten och mödra- dödligheten.

Och all behandling var gratis!

Dan Murphys död har beklagats av många. Parlamentets talman Arão Noé de Jeus da Costa Amaral sade att han förtjänade en postum utmärkelse från regeringen för sitt arbete med att förbättra det timoresiska folkets hälsa. Utan någon hjälp från staten skapade han själv en fond för att finansiera kliniken med bidrag från utlandet. Arão vidgick att kliniken hade fått ekonomiska problem de senaste månaderna, men doktor Murphy kunde fortfarande skicka många timoresiska patienter utomlands för viktiga behandlingar.

Den tidigare presidenten i Östtimor, José Ramos-Horta, skrev på Facebook att Timor hade förlorat en god människa. Doktor Daniel Murphy var en mycket märklig människa som vigde sitt liv åt att tjäna andra mindre turliga. Hans djupa engagemang för att skapa en instutition som tjänar de sjuka och behövande är inspirerande för alla, en stor gåva till Östtimors folk och en verklig bild av hans utomordentliga karaktär och anda, sade Ramos-Horta, som delat Nobels fredspris.

2009 fick Murphy Medal of Merit, Östtimors högsta hedersbevisning. Han har också fått FN:s humanitära utmärkelse till minne av Sergio Vieira de Mello.

President Francisco Guterres Lú-Olo skriver i sin kondoleans ... Och så, 1998, säljer han allt han har i Förenta staterna och reste till Östtimor med bara en liten resväska, sitt älskade stetoskop och en basketboll. Under den här viktiga tiden blev doktor Murphy den läkare som hade offren för ockupanternas grymhet hos sig. De två år som följde blev de värsta i hans liv, ständigt exponerad för lidande och höga risker. Han räddade otaliga liv. ... Tusentals timoreser har behandlats vid Bairo Pite-kliniken varje år. Som republikens president vill jag uttrycka min sympati och tacksamhet för klinikens anställda och be er att fortsätta att vara värdiga doktor Dan Murphys anmärkningsvärda arv. Det ligger i era händer och jag har fullt förtroende för er.

Presidenten har också i ett dekret postumt tilldelat Dan Murphy Timors ordensmedalj för hans arbete med att behandla patienter vid Bare Pite-kliniken. Utdelningen visar statens och landets erkänsla och uppskattning av den viktiga roll han spelade. Östtimors orden är den högsta civila äran utdelad av landet. Tidigare mottagare är bland andra filmaren Max Stahl och den tidigare ledaren av Australiens försvar sir Angus Houston.

Murphy arbetade in i det sista. Dödsorsaken är troligen en hjärtinfarkt. Bario Pite-klinikens administratör Inácio dos Santos sade att Murphy alltid sagt att han ville bli begraven vid ingången till kliniken, så att besökarna möter honom när de kommer, men det blir de anhöriga som får besluta om var Murphy ska begravas. Men på grund av den rådande pandemin kan det inte bli en begravning med många deltagare.

Tommy Pollák

Källor: