Östtimorkommitténs styrelse omvald

Vid Östtimorkommitténs årsmöte den 20 mars omvaldes styrelsen och revisorerna

  • ordförande Gabriel Jonsson
  • kassör Tommy Pollák
  • övriga ledamöter Eva Goës, Hendrik Amahorseja

  • revisorer Lennart Rohdin, Naoko Ushiroda
  • revisorssuppleant Thomas Petersson.

Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 200 kronor, vilket är oförändrat.

Årsmötets deltagare gjorde ett uttalande, som du kan läsa här nedanför.

Utöver årsmötesförhandlingarna talade Ulf B Andersson om de mänskliga rättigheternas ställning i Indonesien. Du kan läsa om det i en separat artikel.

Tommy Pollák