Fundasaun Alola

Kirsty Sword lärde känna Xanana Gusmão, när denne satt fängslad i Indonesien under Indonesiens ockupation av Östtimor. Efter ockupationens slut och återupprättandet av självständigheten valdes Xanana Gusmão till Östtimors första president och han och Kirsty Sword gifte sig.

Kirsty Sword Gusmão grundade stiftelsen Alola 2001 för att stödja kvinnorna i Östtimor. Då gällde det i första hand för att öka medvetenheten och arbeta mot sexuellt och könsbaserat våld. Sedan dess har stiftelsen breddat sin verksamhet till att stödja kvinnor och barn i Östtimor på många olika plan.

Organisatoriskt är stiftelsen dels en ideell organisation i Östtimor, Fundasaun Alola, dels en välgörenhetsorganisation i Australien.

På grund av svårigheterna att upprätthålla kontakter med ideella organsiationer i Östtimor har Östtimorkom- mittén valt att kanalisera sitt ekonomiska stöd till Östtimor genom Alola i Australien, Alola Australia.

Du kan läsa mer om Alola på deras webbplats https://www.alola.org.au/

Tommy Pollák