Notis om Östtimors klimat

Östtimors klimat är ett typiskt monsunklimat med en regnperiod från december till mars med lokala geo- grafiska variationer. Årsnederbörden varierar mellan 500 och 1.500 mm i den relativt torra norden och mer än 2.000 mm i den relativt våta södern. Lokala variationer är vanliga eftersom Östtimor är överraskande varierat ekologiskt sett för ett så litet land. Nederbörden kan vara mycket oregelbunden. Till exempel får Dili ibland 30 % av årsnederbörden på en enda dag. Torrperioder uppträder, ibland kallade El Niño, ganska regelbundet omkring vart fjärde år. Nederbörden minskar ända upp till 50 % och dessutom försenar torkan regnperioden med två till tre månader, vilket orsakar svårigheter för jordbruket och därmed livsmedelsbrist. Så minskade t.ex. torkan 2002/2003 skörden med omkring 21 %.

Tommy Pollák

Källa: Lundahl, Mats & Sjöholm, Fredrik "A year of Turmoil: Timor-Leste 2006-2007", Sida Country Economic Report 2007:5, SIDA38552en.