Östtimor - kortfakta


Östtimor är den östra halvan av ön Timor, den östligaste och största av de Små Sundaöarna (Bali, Lombok, Sumbawa, Flores med flera) norr om Australien. Östtimor omfattar också en enklav i den västra, indonesiska delen av Timor. Ytan är 14.870 km2, jämför med Skånes på 11.027 km2. Högsta berget är Tat Mai Lau 2.963 m.ö.h. Klimatet är tropiskt kustklimat. Befolkningen är ungefär 1,2 miljoner, jämför med Skånes 1,15 miljoner. I landet finns ett 30-tal etniska grupper med över 14 ur- sprungsspråk. Förvaltningsspråket är portugisiska, som bara talas av en mindre del av befolkningen, vars um- gängesspråk är tetum. Bahasa indonesia talas också av många. 90 % är katoliker, 5 % muslimer, 3 % protestanter. Landet är en republik med parlamentarism och ett parlament med 65 ledamöter. Huvudstaden heter Dili. Östtimor använder USA:s dollar som valuta. Naturtillgångar är olja och gas i Timorhavet söder om ön, guld, silver och mangan. Andra exportvaror är kaffe och kopra. Viktigaste handelspartner är Indonesien, Australien och USA.

Tommy Pollák