Nytt! Filmaren Max Stahl är död.

Tillsammans med Östtimor sörjer vi honom och kondolerar hans familj.

Läs mer om hans avgörande bidrag till Östtimors kamp för självständighet här … och Östtimors ambassadörs tal vid begravningen i Australien den 12 november 2021 här …

Max Stahl avled den 28 oktober 2021 efter en längre tids sjukdom.

Snabb presentation av Östtimor

En lättsam och kort presentation av Östtimor finns på Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=Yy2OZZJwBYU. Trots att 10-minutersfilmen har några år på nacken och är på engelska så är den både sevärd och en bra första presentation av Östtimor.

Undantagstillståndet förlängt

Undantagstillståndet med anledning av covid-19 har förlängts med 30 dagar till den 28 november enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Ny befolkningsstatistik

FN:s befolkningsfond har publicerat ny befolkningsstatistik för alla länder. Östtimor har nu 1,3 miljoner invånare. Intressant är att befolkningspyramiden skiljer sig helt och hållet från Sveriges.
Befolkningspyramid

Många fler intressanta uppgifter kan du läsa här

Stora översvämningar i Östtimor

Kraftiga regn mellan den 29 mars och 4 april har orsakat översvämningar och jordskred i Östtimor och Indonesien.

I Östtimor har minst 27 människor omkommit och fler än 10.000 drabbats av översvämningarna som är de värsta på 50 år. Läs mer här….

Källor:

Merdeka & ÖsttimorInformation - nummer 81 december 2020

Det sista numret av tidningen Merdeka & ÖsttmorInformation, som vi gav ut tillsammans med Föreningen ett Fritt Papua, med artiklar om Östtimor, Aceh, Västpapua och Indonesien finns att läsa här. Artiklarna behandlar också den här gången främst Östtimor. Två artiklar behandlar förändringar i Östtimorkommitténs och Föreningen ett fritt Papuas verksamhet. Fem artiklar behandlar Östtimor, en Aceh 15 år efter fredsavtalet med Indonesiens regering, en Västpapua, en Indonesien och Östtimor, Sydkorea med anknytning till östtimoresiska gästarbetare samt en människorättsfrågor i Indonesien.

Om du vill beställa ett pappersexemplar så kan Du ringa, eposta eller skriva till oss (se kontaktuppgifter högst upp på sidan).

Pandemiaffischer

Vad måste stänga och vad kan förbli öppet?


Kan jag lämna mitt hus?


Fortsätter den offentliga administrationen att fungera?


Vad är minimal service?


Skillnader mellan isolering, karantän och social distansering


Vad händer med giltighetstiden för dokument?


Hur du ska skydda dig själv från covid-19

Kan kollektivtrafiken fungera?

Om Östtimor

Östtimor är ett litet land i Sydostasiens övärld. Det omfattar den östra halvan, tidigare portugisisk koloni, av ön Timor omkring 600 km norr om Australien. Efter nejlikornas revolution i Portugal 1974 påbörjades en avkolonisering av territoriet, som då kallades Portugisiska Timor. I augusti 1975 genomförde anhängare av integration med Indonesien en kupp. Självständighetspartiet Fretilin motsatte sig detta och ett vann ett kort inbördeskrig. I december 1975 genomförde Indonesien en fullskalig invasion av Östtimor och annekterade senare territoriet. Fram till 1999 kämpade Fretilin i ett gerillakrig mot den brutala ockupationen. Då anordnades under FN:s överinseende en folkomröstning om Östtimors status. Då uttalade sig en överväldigande majoritet för självständighet. Efter att pro-indonesisk milis med bistånd av indonesisk militär ödelagt stora delar av landet administrerade FN territoriet tills 2002 Östtimors fullständiga självständighet återupprättades. Läs mer här …

Oberoende

Den 19 oktober 1999 beslutade Indonesiens högsta beslutande organ, Folkets Rådgivande Församling, att upphäva beslutet om integration av Östtimor med Indonesien. Därmed är Östtimor äntligen fritt efter 24 års ockupation.

Folkomröstning om autonomi

I januari 1999 överraskade Indonesiens president Habibie världen med att erbjuda Östtimor en folkomröstning om autonomi inom Indonesien eller självständighet. Den 5 maj slöts ett avtal mellan Indonesien, Portugal och FN om omröstningen. Den genomfördes den 30 augusti. 78,5 % röstade för full självständighet, 21,5 % för autonomi under Indonesien.

Under tre veckor efter att resultatet tillkännagavs härjade så kallade milisgrupper, som är för integration med Indonesien, mer eller mindre fritt i Östtimor. De attackerade och mördade civila. 200 000 fördrevs från sina hem och nästan alla hus i Dili brändes och plundrades.

Indonesien tvingades låta en FN-styrka, INTERFET, ledd av Australien ta kontrollen över Östtimor.