En av kommitténs grundare död

Hendrik Amahorseja, en av Östtimorkommitténs grundare, dog den 3 mars 2024 efter en tids sjukdom. Amahorseja var född i Sydmoluckerna, Indonesien, och studerade en tid i Polen. Sedan kom han till Sverige. Han var med och grundade Östtimorkommittén 1975 kort efter Indonesiens våldsamma invasion av Östtimor. Ända fram till sin sjukdom var Amahorseja aktiv i Östtimorkommittén. Amahorseja blev 85 år.
Östtimorkommittén beklagar anhörigas och vänners sorg.


Henry Kissinger, tidigare utrikesminister i USA, har dött 100 år gammal

Skälet till att vi tar upp det på Östtimorkommitténs webbplats framgår av den inringade texten på klippet från Dagens Nyheter den 1 december 2023.

Nu har vi (äntligen) sammanställt och översatt ett antal utförligare kommentarer till Kissingers gärning. Läs mer här …

Koalitionsregering i Östtimor

Xanana Gusmão leder, som premiärminister, den regering, som installerades den 1 juli 2023, efter parlamentsvalet i maj samma år.

Utöver Gusmãos parti ingår Democratic Party med 6 parlamentsledamöter i regeringen, som därmed har en betryggande majoritet.

Läs mer om installationen här …

CNRT blev störst i parlamentsvalet den 21 maj 2023

CNRT under ledning av Xanana Gusmão får 31 av de 65 platserna i Östtimors parlament. Fretilin, som hittills lett regeringen, får sina mandat minskade till 19.

Läs mer om valresultatet här

President Ramos-Hortas tankar inför parlamentsvalet 2023

I en essä har José Ramos-Horta, nu president för andra gången, skrivit om sina tankar inför presidentvalet senare under året. Vi länkar till det engelska originalet och ger några korta utdrag på svenska i en notis. Den kan du läsa här.

Snabb presentation av Östtimor

En lättsam och kort presentation av Östtimor finns på Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=Yy2OZZJwBYU. Trots att 10-minutersfilmen har några år på nacken och är på engelska så är den både sevärd och en bra första presentation av Östtimor.

Om Östtimor

Östtimor är ett litet land i Sydostasiens övärld. Det omfattar den östra halvan, tidigare portugisisk koloni, av ön Timor omkring 600 km norr om Australien. Efter nejlikornas revolution i Portugal 1974 påbörjades en avkolonisering av territoriet, som då kallades Portugisiska Timor. I augusti 1975 genomförde anhängare av integration med Indonesien en kupp. Självständighetspartiet Fretilin motsatte sig detta och vann ett kort inbördeskrig. I december 1975 genomförde Indonesien en fullskalig invasion av Östtimor och annekterade senare territoriet. Fram till 1999 kämpade Fretilin i ett gerillakrig mot den brutala ockupationen. Då anordnades under FN:s överinseende en folkomröstning om Östtimors status. Då uttalade sig en överväldigande majoritet för självständighet. Efter att pro-indonesisk milis med bistånd av indonesisk militär ödelagt stora delar av landet administrerade FN territoriet tills 2002 Östtimors fullständiga självständighet återupprättades. Läs mer här …

Oberoende

Den 19 oktober 1999 beslutade Indonesiens högsta beslutande organ, Folkets Rådgivande Församling, att upphäva beslutet om integration av Östtimor med Indonesien. Därmed är Östtimor äntligen fritt efter 24 års ockupation.

Folkomröstning om autonomi

I januari 1999 överraskade Indonesiens president Habibie världen med att erbjuda Östtimor en folkomröstning om autonomi inom Indonesien eller självständighet. Den 5 maj slöts ett avtal mellan Indonesien, Portugal och FN om omröstningen. Den genomfördes den 30 augusti. 78,5 % röstade för full självständighet, 21,5 % för autonomi under Indonesien.

Under tre veckor efter att resultatet tillkännagavs härjade så kallade milisgrupper, som är för integration med Indonesien, mer eller mindre fritt i Östtimor. De attackerade och mördade civila. 200 000 fördrevs från sina hem och nästan alla hus i Dili brändes och plundrades.

Indonesien tvingades låta en FN-styrka, INTERFET, ledd av Australien ta kontrollen över Östtimor.