Krokodil

Östtimorkommittén

Avtal om Östtimor den 5 maj 1999


Avtalet om Östtimor mellan Indonesien och Portugal den 5 maj 1999

Den 5 maj 1999 slöts ett avtal mellan Indonesien, Portugal och FN om en folkomröstning om Östtimors självständighet.

Du kan här läsa de fullständiga avtalstexterna (på engelska):


c/o Jonsson
Råsundavägen 24, 2 tr
Tel 08-33 62 47 epost info@osttimorkommitten.se
169 67 SOLNA Plusgiro 1 81 92-5 www http://www.osttimorkommitten.se/