Nytt!Första coronafallet i Östtimor

Den 22 mars bekräftade Östtimors hälsoministerium det första fallet av Covid-19 enligt ett prov som analyserats i Australien.

Källa: Tatoli

Regeringskris i Östtimor!

Regeringskoalitionens största parti röstade inte på regeringens budgetförslag!. Läs mer här … och se Nytt på webbplatsen för den fortsatta utvecklingen.

Merdeka & ÖsttimorInformation - nummer 78 januari 2020

Årets första nummer av tidningen Merdeka & ÖsttmorInformation, som vi ger ut tillsammans med Föreningen ett Fritt Papua, med artiklar om Östtimor, och Västpapua finns nu att läsa här. Det är ett tunt nummer med 7 sidor bara. En artikel om Östtimors ekonomi skriven den 15 januari och en artikel om Västpapua samt en notis om Östtimorkommitténs kommande årsmöte och passerade medlemsmöte tillsammans med redaktörens introduktion är det egentliga innehållet. Dessutom finns rutor med kortfakta om Östtimor och Västpapua som vi tidigare publicerat med igen.

Om du vill beställa ett pappersexemplar så kan Du ringa, eposta eller skriva till oss (se kontaktuppgifter högst upp på sidan).

Östtimorkommitténs årsmöte

Förmodligen på grund av den pågående pandemin orsakad av ett coronavirus kom ovanligt få medlemmar till kommitténs årsmöte den 17 mars i Solna.

Styrelsen omvaldes och medlemsavgiften behålls oförändrad med 200 kronor per år.

Mötet antog ett uttalande med anledning av den i Östtimor pågående regeringskrisen.

I egen sak

I samband med 20-årsfirandet har det kommit många fler artiklar och notiser från och om Östtimor än tidigare. Vi översätter ett subjektivt urval av dessa och lägger upp översättningarna här på vår webbplats. Det stora antalet gör att det kommer att ta oss ett tag. Vi kommer att göra uppläggningen vartefter vi hinner översätta artiklarna.

Om Östtimor

Östtimor är ett litet land i Sydostasiens övärld. Det omfattar den östra halvan, tidigare portugisisk koloni, av ön Timor omkring 600 km norr om Australien. Efter nejlikornas revolution i Portugal 1974 påbörjades en avkolonisering av territoriet, som då kallades Portugisiska Timor. I augusti 1975 genomförde anhängare av integration med Indonesien en kupp. Självständighetspartiet Fretilin motsatte sig detta och ett vann ett kort inbördeskrig. I december 1975 genomförde Indonesien en fullskalig invasion av Östtimor och annekterade senare territoriet. Fram till 1999 kämpade Fretilin i ett gerillakrig mot den brutala ockupationen. Då anordnades under FN:s överinseende en folkomröstning om Östtimors status. Då uttalade sig en överväldigande majoritet för självständighet. Efter att pro-indonesisk milis med bistånd av indonesisk militär ödelagt stora delar av landet administrerade FN territoriet tills 2002 Östtimors fullständiga självständighet återupprättades. Läs mer här …

Oberoende

Den 19 oktober 1999 beslutade Indonesiens högsta beslutande organ, Folkets Rådgivande Församling, att upphäva beslutet om integration av Östtimor med Indonesien. Därmed är Östtimor äntligen fritt efter 24 års ockupation.

Folkomröstning om autonomi

I januari 1999 överraskade Indonesiens president Habibie världen med att erbjuda Östtimor en folkomröstning om autonomi inom Indonesien eller självständighet. Den 5 maj slöts ett avtal mellan Indonesien, Portugal och FN om omröstningen. Den genomfördes den 30 augusti. 78,5 % röstade för full självständighet, 21,5 % för autonomi under Indonesien.

Under tre veckor efter att resultatet tillkännagavs härjade så kallade milisgrupper, som är för integration med Indonesien, mer eller mindre fritt i Östtimor. De attackerade och mördade civila. 200 000 fördrevs från sina hem och nästan alla hus i Dili brändes och plundrades.

Indonesien tvingades låta en FN-styrka, INTERFET, ledd av Australien ta kontrollen över Östtimor.