Östtimor är ett litet land i Sydostasiens övärld. Det omfattar den östra halvan, tidigare portugisisk koloni, av ön Timor omkring 600 km norr om Australien. Efter nejlikornas revolution i Portugal 1974 påbörjades en avkolonisering av territoriet, som då kallades Portugisiska Timor. I augusti 1975 genomförde anhängare av integration med Indonesien en kupp. Självständighetspartiet Fretilin motsatte sig detta och ett vann ett kort inbördeskrig. I december 1975 genomförde Indonesien en fullskalig invasion av Östtimor och annekterade senare territoriet. Fram till 1999 kämpade Fretilin i ett gerillakrig mot den brutala ockupationen. Då anordnades under FN:s överinseende en folkomröstning om Östtimors status. Då uttalade sig en överväldigande majoritet för självständighet. Efter att pro-indonesisk milis med bistånd av indonesisk militär ödelagt stora delar av landet administrerade FN territoriet tills 2002 Östtimors fullständiga självständighet återupprättades. Läs mer här …

Merdeka & ÖsttimorInformation - junis nummer

Juninumret av vår tidning Merdeka & ÖsttmorInformation, som vi ger ut tillsammans med Föreningen ett Fritt Papua, med artiklar om Östtimor, Västpapua och Indonesien finns nu att läsa här. Numret innehåller flera längre artiklar om Östtimor och Indonesien, bland annat om Östtimors köp av gasfältet Greater Sunrise och Indonesiens val av president och parlament. Om du vill beställa ett pappersexemplar så kan Du ringa, eposta eller skriva till oss (se kontaktuppgifter högst upp på sidan). Det här numret är på 14 sidor.

Avtalet mellan Australien och Östtimor om havsgränsen underskrivet

Den 26 februari 2018 kom Östtimor och Australien överens om ett avtal om den tidigare omstridda havsgränsen mellan de två länderna och en väg framåt för att exploatera det gigantiska gasfältet under Timorsjöns havsbotten, Greater Sunrise. Avtalet som ger Östtimor en större del av havsområdet undertecknades den 7 mars 2018 i FN:s högkvarter i New York. Gränsen ligger nu mitt i Timorsjön, medan Australien tidigare ville att den skulle följa dess kontinentalsockel, som ligger betydligt närmare Östtimor.

Enligt överenskommelsen kommer intäkterna från gasfältet att delas beroende på nyttan av exploateringen enligt uttalandet som gjordes efter samtal i Kuala Lumpur.

Källor: Reuters/ABC, Dagens Nyheter 2018-03-10

Ny regering 2018 efter nyvalet i Östtimor

Den 9 juli 2018 tillträdde en ny regering med CNRT som dominerande parti efter nyvalet till parlamentet den 12 maj. Den leds av den förre presidenten Taur Matan Ruak (PLP).

Efter det ordinarie valet den 22 juli 2017 bildades till sist en minoritetsregering ledd av Fretilin med Mari ALkatiri som premiärminister. Den fick dock inte igenom sitt program och den 26 januari utlyste presidenten nyvalet.

Resultat av nyvalet

Parlamentsvalet i Östtimor den 12 maj 2018 resulterade i följande fördelning av de 65 platserna i parlamentet

  1. DP (Democratic Party)
  2. Fretilin (Revolutionary Front for an Independent East Timor)
  3. FDD (Democratic Development Front)
  4. AMP (Change for Progress Alliance - CNRT 'National Congress for Timorese Reconstruction', PLP 'Popular Liberation Party', Khunto)

Xanana Gusmão i Köpenhamn

Den 9 juni 2017 var den tidigare presidenten och frihetsledaren Xanana Gusmão i Köpenhamn. Han ledde en delegation från Östtimor som i den neutrala staden förhandlade med en australisk delegation om havsgränsen mellan länderna. Här samtalar Xanana med Gudmund Jannisa, mångårig medlem i Östtimorkommittén.

Lú-Olo vald redan i första omgången

Det behövdes för första gången sedan 2002 inte en andra valuomgång i Östtimors presidentval. Fretilins kandidat Francisco Lú-Olo Guterres, som ju också stöddes av CNRT, fick 295.048 röster, 57,1 % av alla röster. Antonio da Conceicao fick 167.794 röster, 32,5 %, de övriga 6 kandidaterna fick mellan 4.283 och 13.513 röster motsvarande 0,8 respektive 2,6 %. Totalt röstade 516.881 av 743.150 registrerade väljare, 71,2 %. 97,8 % av rösterna ansågs giltiga. Lú-Olo vann i 9 av de 13 distrikten samt i Australien och Portugal (127 resp 187 röster)

Det var den tredje gången Lú Olo ställde upp i presidentvalet. 2007 förlorade han mot José Ramos-Horta och 2012 mot den sittande presidenten Taur Matan Ruak. Taur Matan Ruak ställde inte upp för omval, han väntas kandidera i parlamentsvalet i juli.

Lú Olo deltog i gerillakampen mot den indonesiska ockupation vilket också kandidaten med näst högsta röstetalet, Antonio da Conceicão (PD - Demokratiska partiet) gjorde. Conceicão stöddes av Taur Matan Ruak.

Källor: Michael Leach/the interpreter
La'o Hamutuk

CNRT stöder Fretilins presidentkandidat

Xanana Gusmão sade den 23 januari att han kommer att stödja Francisco Lú-Olo' Guterres i presidentvalet den 20 mars.

Gusmão är ledare för Östtimors största parti, CNRT (Nationella kongressen för Timors rekonstruktion). Guterres ingår i ledningen för Fretilin, Östtimors näst största parti. De två partierna har idag 30 respektive 25 platser i parlamentet och ingår tillsammans med två mindre partier i den regerande nationella enhetsregeringen. De fyra regeringspartierna har alla 65 platser i parlamentet.

Även om presidentämbetet till största delen är en cermoniell post, så har den nuvarande presidenten, Taur Matan Ruak, använt sin begränsade makt och sitt inflytande för att kritisera regeringens budgetprioriteringar.

IHS Jane's bedömer att uttalandet från Gusmão visar fortsatt regeringsstabiltet.

Källa: IHS Jane's Country Risk Daily Report 24 January 2017

Mambae-folkets skapelsemyt Mau-lelo Bui-lelo

En rituell framställning av skapelsemyten Mau-lelo Bui-lelo lyckades Ros Dunlop, en australisk filmare, få en grupp timoreser att gestalta. Och han fick också filma ritualen. Om detta timoresiska kulturarv kan Du läsa mer här med länkar till filmerna.

Krokodilernas land

Klas Lundström presenterade sin nya reportagebok från Östtimor vid Östtimorkommitténs årsmöte den 14 mars 2012. Läs ett referat här … Alla medlemmar i Östtimorkommittén har fått ett exemplar. Övriga kan beställa boken från Östtimorkommittén för 120 kronor inklusive porto.

Upptäck Östtimor - resetips och reportage

Det finns en webbplats, http://www.timorleste-hotels.com/, med uppgifter om hotell, lägenheter och enklare rum i Östtimor. Platsen har också mycket annat av värde för besökaren.

6 skäl för att besöka Östtimor får Du på här på webbplatsen CNN Go. I en artikel från den 1 oktober 2011 skriver Simon Roughneen att Östtimor borde vara ett populärare resmål.

Fler resetips och länkar till resereportage hittar Du på sidan med övrigt material under rubriken Resetips och reportage.

Läs också:

En del av våra för Östtimor insamlade medel har vi fört vidare till den av den dåvarande presidenten Xanana Gusmãos fru Kirsty Sword-Gusmão startade stiftelsen Alola Foundation. Läs mer ... .

Östtimor självständigt

Vid midnatt den 20 maj 2002 (klockan 17:00 den 19 svensk tid) utropades Östtimor som en självständig stat, den 182. FN överlämnade vid en högtidlig cermoni makten till den valde presidenten Xanana Gusmão. FN:s flagga halades och den Demokratiska Republiken Östtimors flagga hissades. Ofta används det portugisiska namnet på landet, Timor-Leste.

Läs Östtimorkommitténs pressmeddelande.

Det första fria valet

Den 30 augusti 2001 på tvåårsdagen av folkomröstningen om autonomi gick 93 % av Östtimors drygt 400 000 röstberättigade invånare till val. För första gången hölls ett val som inte präglats av hot om våld och våld. Timoreserna valde en konstituerande församling. Den blir det självständiga Östtimors parlament.

Oberoende

Den 19 oktober 1999 beslutade Indonesiens högsta beslutande organ, Folkets Rådgivande Församling, att upphäva beslutet om integration av Östtimor med Indonesien. Därmed är Östtimor äntligen fritt efter 24 års ockupation.

Folkomröstning om autonomi

I januari 1999 överraskade Indonesiens president Habibie världen med att erbjuda Östtimor en folkomröstning om autonomi inom Indonesien eller självständighet. Den 5 maj slöts ett avtal mellan Indonesien, Portugal och FN om omröstningen. Den genomfördes den 30 augusti. 78,5 % röstade för full självständighet, 21,5 % för autonomi under Indonesien.

Under tre veckor efter att resultatet tillkännagavs härjade så kallade milisgrupper, som är för integration med Indonesien, mer eller mindre fritt i Östtimor. De attackerade och mördade civila. 200 000 fördrevs från sina hem och nästan alla hus i Dili brändes och plundrades.

Indonesien tvingades låta en FN-styrka, INTERFET, ledd av Australien ta kontrollen över Östtimor.