Undantagstillståndet med anledning av Covid-19 förlängs igen

Den 27 januari godkände parlamentet en förlängning av undantagstillståndet i Östtimor från den 2 februari till den 3 mars 2021. Läs mer här …

Merdeka & ÖsttimorInformation - nummer 81 december 2020

Årets sista nummer av tidningen Merdeka & ÖsttmorInformation, som vi ger ut tillsammans med Föreningen ett Fritt Papua, med artiklar om Östtimor, Aceh, Västpapua och Indonesien finns nu att läsa här. Det här numret blir antagligen det sista. Artiklarna behandlar också den här gången främst Östtimor. Två artiklar behandlar förändringar i Östtimorkommitténs och Föreningen ett fritt Papuas verksamhet. Fem artiklar behandlar Östtimor, en Aceh 15 år efter fredsavtalet med Indonesiens regering, en Västpapua, en Indonesien och Östtimor, Sydkorea med anknytning till östtimoresiska gästarbetare samt en människorättsfrågor i Indonesien.

Om du vill beställa ett pappersexemplar så kan Du ringa, eposta eller skriva till oss (se kontaktuppgifter högst upp på sidan).

Pandemiaffischer

Vad måste stänga och vad kan förbli öppet?


Kan jag lämna mitt hus?


Fortsätter den offentliga administrationen att fungera?


Vad är minimal service?


Skillnader mellan isolering, karantän och social distansering


Vad händer med giltighetstiden för dokument?


Hur du ska skydda dig själv från covid-19

Kan kollektivtrafiken fungera?

I egen sak

I samband med 20-årsfirandet har det kommit många fler artiklar och notiser från och om Östtimor än tidigare. Vi översätter ett subjektivt urval av dessa och lägger upp översättningarna här på vår webbplats. Det stora antalet gör att det kommer att ta oss ett tag. Vi kommer att göra uppläggningen vartefter vi hinner översätta artiklarna.

Om Östtimor

Östtimor är ett litet land i Sydostasiens övärld. Det omfattar den östra halvan, tidigare portugisisk koloni, av ön Timor omkring 600 km norr om Australien. Efter nejlikornas revolution i Portugal 1974 påbörjades en avkolonisering av territoriet, som då kallades Portugisiska Timor. I augusti 1975 genomförde anhängare av integration med Indonesien en kupp. Självständighetspartiet Fretilin motsatte sig detta och ett vann ett kort inbördeskrig. I december 1975 genomförde Indonesien en fullskalig invasion av Östtimor och annekterade senare territoriet. Fram till 1999 kämpade Fretilin i ett gerillakrig mot den brutala ockupationen. Då anordnades under FN:s överinseende en folkomröstning om Östtimors status. Då uttalade sig en överväldigande majoritet för självständighet. Efter att pro-indonesisk milis med bistånd av indonesisk militär ödelagt stora delar av landet administrerade FN territoriet tills 2002 Östtimors fullständiga självständighet återupprättades. Läs mer här …

Oberoende

Den 19 oktober 1999 beslutade Indonesiens högsta beslutande organ, Folkets Rådgivande Församling, att upphäva beslutet om integration av Östtimor med Indonesien. Därmed är Östtimor äntligen fritt efter 24 års ockupation.

Folkomröstning om autonomi

I januari 1999 överraskade Indonesiens president Habibie världen med att erbjuda Östtimor en folkomröstning om autonomi inom Indonesien eller självständighet. Den 5 maj slöts ett avtal mellan Indonesien, Portugal och FN om omröstningen. Den genomfördes den 30 augusti. 78,5 % röstade för full självständighet, 21,5 % för autonomi under Indonesien.

Under tre veckor efter att resultatet tillkännagavs härjade så kallade milisgrupper, som är för integration med Indonesien, mer eller mindre fritt i Östtimor. De attackerade och mördade civila. 200 000 fördrevs från sina hem och nästan alla hus i Dili brändes och plundrades.

Indonesien tvingades låta en FN-styrka, INTERFET, ledd av Australien ta kontrollen över Östtimor.