FN:s befolkningsfond, på engelska nu United Nations Population Fund men tidigare United Nations Fund for Population Activities och därför UNFPA, har på en lättfattlig webbsida under våren 2021 publicerat grunddata för alla länder. De visas med mycket grafik. Här nedan visar vi uppgifterna för Östtimor, och för jämförelse Sverige, i tabellform.

ÖsttimorSverige
Befolkning
Total befolkning i miljoner, 20211,310,2
Genomsnittlig årlig befolkningsändring, procent, 2015-20201,90,7
Befolkning i åldern 0-14, procent, 202136,617,7
Befolkning i åldern 10-24, procent, 202132,716,5
Befolkning i åldern 15-64, procent, 202159,161,9
Befolkning i åldern 65 och äldre, procent, 2021 4,320,5
Befolkning i åldern 10-19, procent, 202122,811,3
Mödra- och spädbarns hälsa
Mödradödlighet (döda per 100,000 levande födda), 20171424
Födslar med hjälp av utbildad hälsovårdspersonal, procent, 2014-201957
Osäkerhet i mödradödligheten (UI 80%), undre uppskattning, 2017 1023
Osäkerhet i mödradödligheten (UI 80%), övre uppskattning, 2017 1926
Familjeplanering
Preventivmedelsanvändning bland kvinnor i åldern 15-49, alla metoder, procent, 2021 alla kvinnor1962
Gifta eller sambor3273
Preventivmedelsanvändning bland kvinnor i åldern 15-49, moderna metoder, procent, 2021 alla kvinnor1757
Gifta eller sambor2966
Inte tillgodosett behov av familjeplanering hos kvinnor i åldern 15-49, procent, 2021 alla kvinnor146
Gifta eller sambor248
Behov av familjeplanering tillgodosett med moderna metoder, kvinnor i åldern 15-49, procent, 20215284
Beslutsfattande om sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter, procent, 202040-
Lagar och förordningar som garanterar till till sexuell och reporduktiv hälsovård, information och utbildning, procent, 2019-100
Antal nya HIV-infectioner, alla åldrar, per 1.000 ej infekterade, 2018--
Utbildning
Total andel deltagande, grundskola, procent, 2010-202095100
Total andel deltagande, högstadiet (lower secondary education), procent, 2010-20191,04100
Total andel deltagande, gymnasiet (upper secondary education), procent, 2009-20197699
Förhållande mellan pojkar och flickor, total andel deltagande, grundskola, 2010-2020901
Förhållande mellan pojkar och flickor, total andel deltagande, högstadiet (lower secondary education), 2010-20191,071,01
Förhållande mellan pojkar och flickor, total andel deltagande, gymnasiet (upper secondary education), 2009-20191,040,99
Fertilitet
Totalt födelsetal per kvinna, 20203,81,8
Totalt födelsetal per kvinna, 20213,81,8
Livsförväntan
Livsförväntan vid födseln, år, 2021
män6881
kvinnor 7285
Skadliga sedvänjor
Tonårsfödslar per 1.000 flickor i åldern 15-19, 2003-2018 425
Barnäktenskap före 18, procent, 2005-2019 15-
Förekomsten av kvinnlig könsstympning av flickor i åldern 15-19, procent, 2004-2018--
Våld i nära relationer, senaste 12 månaderna, procent, 2000-2019 356

Källa: UNFPA