Östtimorkommittén
Merdeka & ÖsttimorInformation
Nr 52 extramaterial

Bild av krokodil
Globarkivet

I nummer 52 av Merdeka & ÖsttimorInformation har vi ett referat från ett Västpapuaarrangemang i Östersund den 4 februari 2012. Till refereratet har vi också bilder som inte fick plats i bulletinen.

Bild av sångare framför
  Morgonstjärnan

Bild av traditionell klädd
  hövding framför kör och
  Morgonstjärnan

Ruben Maury och Benny
  Wenda

Ruben Maury och Benny Wenda