Östtimors budgetar för 2020 och 2021

Fortfarande när detta skrivs den 10 oktober finns det i Östtimor ingen statsbudget för 2020. Det finns två orsaker till detta. Först och främst den regeringskris som rådde i början av året med bland annat en skandalös scen i parlamentet. Men coronapandemin har naturligtvis också påverkat budgetarbetet. Samtidigt med arbetet att slutföra budgeten för 2020 pågår arbetet med att förbereda budgeten för 2021.

När det inte finns en antagen budget så gäller förra årets budget med en tolftedel varje månad.

Den 29 juni antog ett extra ministerrådsmöte preliminärt ett förslag till budget för 2020. Förslaget har efter en smärre justering till 1,497 miljarder dollar antagits av ministerrådet den 26 augusti, där det presenterades av ställföreträdande finansministern Sara Lobo Brites. Det kommer att föreläggas parlamentet den 15 september.

Budgeten ska svara mot regeringsprogrammet och de nationella prioriteterna definierade av regeringen, stabilisering av de sociala och ekonomiska sektorerna, pågående reformer av instutitioner, hantering av utgifter relaterade till covid-19 och åtgärder för ekonomisk återhämtning efter pandemin.

De 1,497 miljarderna fördelar sig på fyra ktegorier:

  • 206,8 miljoner går till myndigheternas löner
  • 496,7 miljoner för varor och tjänster
  • 571,1 miljoner för transfereringar
  • 8,9 miljoner för mindre investeringar och 213,4 miljoner till investeringar.

Budgeten kommer att finansieras av inrikes intäkter, uttag ur petroleumfonden, balansering av statsskulden och lån.

Den oberoende organisationen La'o Hamutuk har skrivit en inlaga till parlamentets kommitté C som behandlar budgetar. Inlagan är daterad den 24 september 2020.

La'o Hamutuk konstaterar att det är en ovanlig situation på grund av att tidigare budgetförslag för 2020 avvisats av parlamentet.

I inlagan skriver de att 13 miljarder dollar har tagits ur petroleumfonden men att trots detta 46 % av befolkningen lever i fattigdom.

Flera ministerier har hittills inte lyckats genomföra sina planer enligt budgetförslaget och har därför stora andelar av sina delbudgetar kvar. Så stora andelar att de inte kommer att kunna använda dem helt och hållet under den återstående delen av budgetåret.

La'o Hamutuk ser det dock som positivt att anslaget till Tasi Mane-projektet (utveckling av sydkusten för en naturgasanläggning) är kraftigt minskat, 73 % mindre än 2019.

Organisationen vill ha större investeringar i jordbruk och fiske, som sysselsätter merparten av befolkningen.

Budgeten för 2021

Statsbudgeten för 2021 förbereds med målen återhämtning och stärkt utveckling grundat på de nationella prioriteterna i regeringsprogrammet och den nationella strategiska utvecklingsplanen, de hållbara utvecklingsmålen, finanspolitikens verkställande, påverkan av covid-19 och den ekonomiska återhämtningsplanen för att definiera en finansiell ram för år 2021 anpassad till landets verkliga behov.

Regeringen planerar att lägga fram budgetförslaget för 2021 i parlamentet den 15 oktober.

Premiärminister Taur Matan Ruak sade efter sitt veckomöte i vecka 33 (10-14 augusti) med president Francisco Guterres Lú Olo att 2021 års budget kommer att omfatta rekommendationerna från kommissionen för uppgörande av den ekonomiska återhämtningsplanen.

Enligt regeringschefen godkändes den ekonomiska återhämtningsplanen den 18 augusti av kabinettet och ska nu användas av ministerierna i budgetarbetet.

‘Rekommendationerna prioriterar fem områden: jordbruk, turism, hälsa, utbildning och institutionella reformer’, sade premiärministern.

Det förslag som kommer att föreläggas parlamentet kommer att ha en ram på 1,6 miljarder dollar enligt ministerrådsmötets beslut den 2 september.

Tommy Pollák

Källor: