Redaktören har ordet

Årets tredje nummer av Merdeka & ÖsttimorInformation innehåller bara artiklar om Östtimor och Indonesien. Ingenting har hänt i Västpapua som förändrar läget där. Numrets enda artikel om Indonesien har anknytning till Västpapua, eftersom den handlar om hur en skönhetsdrottning från Tonga protesterat mot diskriminering av västpapuaner.

Eftersom covid-19 starkt påverkar vardagslivet i Östtimor beskriver en artikel kampen mot viruset i landet med vissa jämförelser med önationerna i Stilla havet. Tyvärr är coronapandemin inte det enda bekymmer Östtimor dras med. Särskilt problematiskt är att ingen statsbudget har antagits för 2021, vilket innebär att fjolårets budget fortfarande gäller. Förklaringarna är regeringskrisen i början av året och pandemin. Huvudinnehållet i detta nummer är Östtimors statsbudgetar för 2020 och 2021 och landets nya regering.

Utöver genomgången av den aktuella situationen i Östtimor återkommer numret till den ständigt aktuella frågan om oljeutvinningen i Timor-havet i samarbete med Australien. En annan artikel behandlar kvinnornas position i samhället i historisk tid och nutid.

Gabriel Jonsson