Redaktören har ordet

Detta nummer består till stor del av Yiannis Tavridis reportage från firandet av 20-årsdagen av folkomröstningen om Östtimors status som hölls den 30 augusti 1999. Yiannis representerade den norska solidaritetsrörelsen som under året har samarbetat med Östtimorkommittén. Reportaget ger inte bara en bild av hur firandet gick till utan också vad som kännetecknar samhället och det på ett mer positivt sätt än många andra skildringar. Förutom Yiannis artikel är artikeln om ratificeringen av havsgränsavtalet med Australien i Timor-havet den 30 augusti den mesta aktuella i numret. Förhoppningsvis får avtalet positiva konsekvenser för Östtimors ekonomi.

"Plundring av Östtimors oljerikedomar" är ingen munter läsning om en minoritets exploatering av naturresurser som dock inte är något unikt för önationen. Ytterligare en artikel med ett dystert innehåll är den om östtimoresiska flyktingars liv i Västtimor dit många flydde efter kaoset i samband med folkomröstningen 1999, varav alla inte har återvänt. Till innehållet om Östtimor hör också en recension av en nyutkommen bok om Östtimors historia som till stor del handlar om den indonesiska ockupationen 1975-1999, men som också går igenom öns koloniala historia.

Innehållet i övrigt handlar mest om Västpapua, till stor del en i Syre Global tidigare publicerad artikel om hur området blev indonesiskt 1969 och vad som kännetecknat läget där sedan dess. En ny uppgift som lyfts fram är att framväxten av sociala medier gjort det svårare att dölja händelseutvecklingen, men än så länge finns det ingenting som tyder på att något har förändrats i området. I Indonesien har protester nyligen ägt rum mot förslagen till en ny lag mot korruption, eftersom den nya lagen anses försvaga regeringens nya kommission mot korruption. Framlagda förslag till förändringar av brottsbalken antas begränsa den politiska friheten. Vi skriver också om att Indonesien ska bygga en ny huvudstad, som ska bli ett administrativt centrum, och att såväl Sverige som Finland har uttryckt intresse för att investera i Aceh.

Gabriel Jonsson