Indonesiens nya anti-korruptionslag och brottsbalk

Mot slutet av september demonstrerade i olika univer- sitetsstäder studenter mot regeringens nya Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK (Kommission för att utrota korruption) och kriminallag. En video av demon- strationerna framför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Jakarta kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=1qOt9BAPGB4&t=157s. De demonstrerade på grund av att man anser att den nya lagen inte förstärker kommissionens befogenheter utan tvärtom försvagar dessa.

Ett hundratal ekonomer skickade ett öppet brev till president Joko Widodo, som också kallas Jokowi, den 16 oktober. Brevet uppmanade presidenten att omedel- bart utfärda regeringsförordningar i stället för att anta lagen om att upprätta KPK. Ekonomer nämnde den latenta faran för korruption i landets ekonomiska förhållanden, bland annat att dessa förhindrar inves- teringar och att korruption kommer att förvärra inkomst- skillnaderna.

Korruption är ett stort problem i Indonesien. Den går djupt ner i samhället - särskilt inom de statliga institu- tionerna. Förmodligen tror de flesta indonesier att de som jobbar på religionsministeriet är ärliga, men faktum är att det är tvärt om. Under de senaste tre indonesiska regeringarna - Megawati Sukarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) och den nuvarande Joko Widodo (2014-) har alla ministrar för religion gjort sig skyldiga till korruption. Två av minis- trarna har dömts till fängelsestraff och Jokowis reli- gionsminister Lukman Hakim Saiffuddin har erkänt att han tagit emot mutor. Dessutom har en stor summa pengar konfiskerats i hans arbetsrum, men han har ändå inte ställts inför rätta. En hög tjänsteman vid namn Romahuzmuziy har arresterats på grund av korruption och allmänheten har fått reda på att på religions- ministeriet måste man betala mutor. Religions- ministeriet är känt som rövarnas näste. I september arresterades president Joko Widodos idrottsminister på grund av korruption.

Alla ministrar som arresterats och dömts till fängel- sestraff är medlemmar i politiska partier. Partiordföran- den som blivit arresterande och fängslade är Setya Novanto från Partai Golkar, Suryadarma Ali från Partai Persatuan Pembangunan, Anas Urbanigrrum från Partai Demokrat och Luthfi Hassan Ishaaq från Partai Keadilan Sejahtera. Setya Nowanto var före arreste- ringen parlamentets talman.

Enligt uppgifter från KPK den 16 augusti 2018 var det från 2004 - augusti 2018 867 statstjänstemän/pri- vatanställda som begick korruptionshandlingar. Av dessa arbetar 311 i det centrala parlamentet (DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat, RI) och provins- eller lokal- parlament (DPR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), eller är guvernörer eller borgmästare som nästan helt och hållet kommer från politiska partier.

Transparency International placerade 2018 Indo- nesien på plats 89 av 175 länder i sitt index för kor- ruption. I Sydostasien rankas Indonesien som nummer sju efter Singapore (85), Brunei Darussalam (63), Malaysia (47), Filippinerna (36), Thailand (36) och Östtimor (35).

Brottsbalk

Sedan Indonesiens självständighet erkändes interna- tionellt den 27 december 1949 har man använt den hol- ländska kriminallagen. Man har arbetat i 30 år för att lagen ska vara bättre anpassad till förhållandena i Indo- nesien, men man förväntar sig inte att det blir som man önskar. Det är precis som om man skulle vrida klockan tillbaka.

Nedan följer några exempel ur den nya brottsbalken som har lett till protester bland allmänheten.

Paragraf 219 - Den som förolämpar landets president och vice president döms till fängelse på fyra år och sex månader.

Paragraf 241 - Den som förolämpar den indonesiska staten döms till fyra års fängelse.

Paragraf 419 - Man och kvinna som lever tillsammans utan äktenskap döms till sex månaders fängelsestraff.

Paragraf 432 - Kvinna som kommer hem efter arbetet på natten betalar i böter RP 1.000.000--

Paragraf 483 - Man och kvinna som inte är gifta med varandra och har sex döms till fem år i fängelse.

Paragraf 470 - Våldtäktsoffer som medvetet gör abort kan få ett fyraårigt fängelsestraff.

Det sägs att utländska diplomatiska representanter i landet har haft kontakt med Indonesiens regering angående brottsbalken.

Hendrik Amahorseja