2011

November

DatumKlPlats Aktivitet
09  Nytt! 18:00 Slottsvägen 2, Solna
T-bana Solna C, därifrån buss 513
Pendeltåg Solna station.
Bussar 70 (Solna station), 156 och 176 (Kolonnvägen), 177 (Solna station), 508, 509 (Solna station) och 515 (Kolonnvägen)
Höstmöte - öppet för alla.
Utfasning av svenskt bistånd till Östtimor, Eva Atterlöv Frisell från Sida förklarar.

Maj

DatumKlPlats Aktivitet
28 12-16 Solidaritetsrörelsens hus, Tegelviksgatan 40, Stockholm Drakens dag på gården - familjefest med bokbord, hantverk, fika, mat, musik, dans, loppis och knapp-verkstad för barn och vuxna.

April

DatumKlPlats Aktivitet
27 19:00 Tommy Pollák Styrelsemöte i Östtimorkommittén

Mars

DatumKlPlats Aktivitet
28 19:00 Slottsvägen 2, Solna
T-bana Solna C, därifrån buss 513 kl 18:44.
Pendeltåg Solna station.
Bussar 70 (Solna station), 156 och 176 (Kolonnvägen), 177 (Solna station), 508, 509 (Solna station) och 515 (Kolonnvägen)
Östtimorkommitténs årsmöte - alla är välkomna!
Motioner lämnar Du till styrelsen senast den 21 mars.
Utöver sedvanliga årsmötesärenden kommer Anders Uhlin, statsvetare på Lunds universitet med Indonesien som specialitet (och mångårig medlem i kommittén), och talar om Indonesien 12 år efter Suhartos fall - Framgångsrik demokratisering eller 'business as usual'?
Medlemmar kan läsa mer här ...
07 19:00 Gabriel Jonsson Styrelsemöte i Östtimorkommittén

Februari

DatumKlPlats Aktivitet
01 19:00 Tommy Pollák Styrelsemöte i Östtimorkommittén

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997