Östtimorkommittén - kalendarium

Östtimorkommittén - kalendarium

1998

December Nytt!

DatumKlPlatsAktivitet
08  
14.30
18.00
Göteborg:
Mölndals Tingsrätt, Södra vägen 13
Viktoriahuset (vid Hagabion), Linnégatan 21
Vi inbjuder till rättegång

Åtalade

Plogbillsgruppen Avrustning för Fred:
  • Kajsa Svensson
  • Igge Olsson
Den 24 oktober 1996 gick vi in på Landvetters flygplats för att med en hammare försöka avrusta krigsmateriel från Bofors på väg till Indonesien. Vi vill i rättegången bevisa att svensk vapenexport till Indonesien är olaglig. 1975 ockuperade Indonesien den lilla ön Östtimor. Under åren närmast efter ockupationen dödades över 200 000 östtimoreser, en tredjedel av befolkningen, i ett utrotningskrig som av olika bedömare klassats som ett folkmord. Under denna tid inledde svenska vapenföretag sin export till Indonesien. Ockupationen av Östtimor har vid upprepade tillfällen fördömts av FN. Indonesien är ännu idag ett land där det förekommer grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter och ockupationen av Östtimor består.

Om denna bevisning säger Mölndals Tingsrätt: Det är uppenbart att såväl den muntliga som skriftliga bevisning som Kajsa Svensson och Ingemar Olsson åberopat kommer bli utan verkan. Bevisningen tillåts därför inte. Tingsrättens beslut kan inte överklagas.

Vi vill inte acceptera att bli tystade på detta sätt. Därför ordnar vi efter rättegången i Mölndals Tingsrätt en egen rättegång där allmänheten inbjudes att höra vår bevisning. Kom och visa oss ditt stöd!

I Viktoriahuset blir det vittnesförhör med bland annat:

  • Gudmund Janissa, doktor i sociologi med avhandling om Indonesien/Östtimor
  • Henrik Westander, vapenexportforskare, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
För ytterligare information kontakta:
  • Kajsa Svensson - intervjuer & presskontakter, tel: 031- 48 63 55
  • Rolf Lindahl - arrangemang rättegången, tel: 031-711 03 16
  • Igge Olsson - övrigt, tel: 031-46 75 33
epostadresser:

November

DatumKlPlatsAktivitet
12 17:00 Stockholm, Norrmalmstorg Manifestation på sjuårsdagen av Santa Cruz-massakern i Dili, Östtimors huvudstad. Företrädare för riksdagspartier, Amnesty International, Svenska freds- och skiljedomsföreningen talar kort.

Efter manifestationen hålls ett öppet medlemsmöte med filmvisning på Lästmakargatan 18.

Juni

DatumKlPlatsAktivitet
01-03 Paris, Le Bourget Mellan den 2 och 6 juni kommer EurSatory Vapenmässa att hålls på Le Bourget nära Paris. Mer än 800 vapenfirmor kommer att försöka sälja vapen till 130 länder.

Det europeiska nätverket mot vapenhandel, ENAAT - European Network Against Arms Trade, och en grupp franska fredsorganisationer uppmanar alla till protester mot denna mässa. Nätverket kommer att kräva:

  • Stoppa all försäljning av vapen till repressiva regimer och områden med spänningar!
  • Stäng EuroSatory!
  • Omskola vapenexportarbetare för civil produktion!
Potesterna som ska vara i tre dagar kommer att omfatta en fredlig vaka, en demonstration och direkta aktioner utan våld.

Från Indonesien, som genomför ett folkmord i Östtimor, till den turkiska militärens förstörelse av kurdiska byar, beväpnas repressiva regimer världen runt av europeiska vapenproducenter.

Vi kommer aldrig att få fredliga lösningar av regionala konflikter om europeiska vapenproducenter fortsätter att sälja vapen till områden med spänningar.

Det kommer inte att bli någon hållbar ekonomisk utveckling så länge miljarder av dollar slösas bort på vapen.

Stöd protesten mot EuroSatory, kom med oss till Paris!


För att få mer information kan Du skicka epost till amokmar@antenna.nl eller kontakta:

European Network Against Arms Trade
c/o Pesthuislaan 39
1054 RH Amsterdam, the Netherlands
tel/fax: +31 20 61 64 684

Penningbidrag kan Du skicka till postgiro 78142 ENAAT EuroSatory Campaign, Amsterdam.

Maj

DatumKlPlatsAktivitet
16 13 - 17 Solidaritetsrörelsens hus, Barnängsg 23, Stockholm Barnängen förr och nu - temadag och öppet hus

Mars

DatumKlPlatsAktivitet
2914:00Stockholm - Riddarhustorget 7-9 (riksdagen, vån 4) Östtimorkommitténs årsmöte, Kallelse
15-16Bryssel - Solidaritetsgrupperna möts och möter ledamöter i Europaparlamentet
0814:30Stockholm - Kulturhuset Pilger visar sin film om Östtimor, Death of a Nation
Kontakta Tommy Pollák, 08-27 24 27, för biljetter!

1997


Tommy Pollák, 1998-12-06