Krokodil

Östtimorkommittén
kalendarium

Ändrad
Tommy Pollák

Östtimorkommittén
Råsundavägen 24, 2 tr c/o Jonsson
169 67 SOLNA
Tel. 08-33 62 47
Plusgiro 1 81 92-5
E-post info@osttimorkommitten.se
Web http://www.osttimorkommitten.se/

2005

December

DatumKlPlats Aktivitet
7 Nytt! 19:00 Vasa Realskola sal D14, Karlbergsvägen 15, Stockholm
Tunnelbana Odenplan
Öppet medlemsmöte - alla är välkomna!
Thomas Johansson och Lotta Hedström (mp) berättar om och visar bilder från sina besök i Östtimor för Lärarförbundets vattenprojekt respektive riksdagens samarbete med parlamentet i Dili.
Vi högtidlighåller minnet av Indonesiens invasion den 7 december 1975.

Maj

DatumKlPlats Aktivitet
22 14:00 Solidaritetsrörelsens Hus, Tegelviksgatan 40, Stockholm Medlemsmöte.
Vi passar på när det är festival på husets gård, "Drakens dag", med mat, mingel, musik och många föredrag. Charles Camara från Caritas berättar om Caritas projekt i Östtimor.
Tag gärna med picknickkorgen.

April

DatumKlPlats Aktivitet
04 19:00 Solidaritetsrörelsens Hus, Tegelviksgatan 40, Stockholm Östtimorkommitténs årsmöte - alla är välkomna!
Representanter från Sida och UD berättar om arbetet med Sveriges nya samarbetsstrategi för Östtimor.
Tyvärr så har vi förbisett att buss 2 ersatt 46 i kallelsen.

2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997