2010

Oktober

DatumKlPlats Aktivitet
25  Nytt! 18:00 Vasa Realskola sal D14, Karlbergsvägen 15, Stockholm
T-banestation Odenplan
Höstmöte: Östtimors engagemang i internationell fredsdialog - Henrik Hammargren från Sida talar om bland annat vårens Dilikonferens

Maj

DatumKlPlats Aktivitet
25 18:00 Slottsvägen 2, Solna
T-bana Solna C, därifrån buss 513 kl 17:39.
Pendeltåg Solna station.
Bussar 70 (Solna station), 156 (Kolonnvägen), 177 (Solna station), 508, 509 (Solna station) och 515 (Kolonnvägen)
Vårmöte: Östtimor - historien bakom ockupation, förtryck och befrielse
Hör Sveriges kanske främste Östtimorexpert Gudmund Jannisa ge oss en grundlig genomgång.

April

DatumKlPlats Aktivitet
14 19:00 Slottsvägen 2, Solna
T-bana Solna C, därifrån buss 513 kl 18:44.
Pendeltåg Solna station.
Bussar 70 (Solna station), 156 (Kolonnvägen), 177 (Solna station), 508, 509 (Solna station) och 515 (Kolonnvägen)
Östtimorkommitténs årsmöte - alla är välkomna!
Motioner lämnar Du till styrelsen senast den 7 april.
Utöver sedvanliga årsmötesärenden kommer Kerstin Lindberg och Margareta Koltai från Sida och talar om utvecklingssamarbetet med respektive om sitt besök i Östtimor i mars 2010.
Nu finns årsmöteshandlingarna (utom revisionsberättelsen och valberedningens förslag) att läsa här på webbplatsen, men de är lösenordsskyddade och medlemmar har fått lösenordet.

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997