Redaktören har ordet

Årets första nummer av Merdeka & ÖsttimorInformation innehåller endast tre artiklar, varav en vardera om Östtimor och Västpapua. Det har som vanligt varit tyst i svenska medier om den indonesiska övärlden, något som kanske kan tolkas som att litet dramatiskt har hänt.

Den första artikeln om Östtimors ekonomi handlar om en för landet mycket viktig fråga: behovet att diversifiera bort sin ekonomi från olja och naturgas. Det gäller enligt president Francisco Guterres Lú Olo att investera i lokalt jordbruk och lokal tillverkning. Han sade i november att budgetens utgifter förväntades kraftiga överstiga dess intäkter. Ändå godkände den 18 december ministerrådet det nedbantade budgetförslaget. Frågan om att diversifiera ekonomin är inte ny och det finns anledning att återkomma till huruvida Östtimor är på rätt spår i detta avseende.

Artikeln om Västpapua handlar om protester i Surabaya på Indonesiens självständighetsdag den 17 augusti mot rasism och krav på en ny folkomröstning för området. Den som hölls 1969 var regisserad för att den skulle uttrycka stöd för en integration i Indonesien. Protesterna krossades, vilket ledde till demonstrationer i Västpapua mot övergreppen. Många dödsoffer krävdes och ännu fler sårades. Flera omständigheter kring protesterna är ouppklarade.

Sist ska sägas att Östtimorkommittén visade en film om 20-årsdagen av folkomröstningen om områdets status den 15 januari. Kommittén håller sitt årsmöte tisdagen den 17 mars på Wiboms väg 10 i Solna. Inbjudan kommer skickas ut. Välkomna!

Gabriel Jonsson