Östtimorkommittén

Årsmöte 17 mars

Östtimorkommittén kommer att hålla sitt årsmöte den 17 mars kl 19 i Solna på Wiboms väg 10.

Någon programpunkt utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar är ännu inte klar.

Kommitténs årsmöten är öppna för alla intresserade. En särskild inbjudan kommer att skickas ut till kommitténs medlemmar och andra vi har kontakt med.

Medlemsmötet 15 januari

Vid ett medlemsmöte den 15 januari visade vi en dokumentär från Östtimor som gjorts till 20-årsdagen av folkomröstningen om självständighet den 30 augusti 2019. Dokumentären handlar om förspelet till folkomröstningen, tiden för den och efter fram till ankomsten av INTERFET(United Nations International Force in East Timor), den militära styrka som stoppade den indonesiska militärens och proindonesiska milisens bärsärkagång. Dokumentären är gjord av Max Stahl som gjorde filmen från Santa Cruz-massakern.

Filmen är en nyttig påminnelse om det våld som härskade i Östtimor under den indonesiska ockupationen och drabbade landet under och efter folkomröstningen.