Ur Vapenexportnytt - Nyhetsbrev om Svenska Freds Arbete


December 1998

Käre bidragsgivare!

December 1998
Svenska Freds arbete "har drivit svensk vapenexport i en restriktiv riktning".

Det var det avgörande skälet till att jag nyligen utsågs till Årets lobbyist av tidskriften Resumé och PR-byrån IdéTorget.

...

Men det blev det fjärde kriteriet som fällde utslaget: Arbetet skulle också ha lett till resultat.

...

Med vänlig hälsning 
Henrik Westander

Krigsmaterielinspektören hemligstämplar och JK-anmäler

...

Den tidigare krigsmaterielinspektören Sven Hirdman och utrikeshandlesministern Mats Hellström förespråkade öppenhet och vågade redovisa och försvara sina beslut. Men både Staffan Sohlman och Leif Pagrotsky vill undvika deebatt och kritik genom att hemligstämpla. De tar fel. Ju mer skretess desto fler "läckor" till Svenska Freds.

Henrik Westander

September 1998

Käre bidragsgivare!

September 1998
Det är roligt att arbeta när det ger resulat, som nu under sommaren. 

För det första har Bofors beslutat att avstå från vissa "följdleveranser" där företaget skulle ha fått tillstånd att sälja, bland annat till Indonesien som ockuperar Östtimor. Motivet är uppenbart: Bofors vet att deras vapenaffärer så småningom avslöjas (av Svenska Freds) och därför är det i vissa fall bäst att avstå. Bofors nya politik är en stor framgång från Svenska Freds! 

... 

Så den som påstår att "fredsarbete lönar sig inte" har helt enkelt fel! 

Med tack för ditt stöd och 
med vänlig hälsning från 
Henrik Westander

Svenska Freds avslöjanden ger resultat:

En artikel med praktiskt taget samma innehåll finns på http://www.vapenexport.nu/bfsstopp.htm

December 1997

Käre fredsvän!

December 1997
För drygt ett år sedan inledde Svenska Freds en kampanj mot svensk vapenexport till Indonesien, som ockuperar Östtimor. Nu kommer det signaler om en mer restriktiv politik, inte bara i Sverige utan i hela Europa. 

Svenska Freds kampanjer och avslöjanden leder till resultat! 

Detta vet regeringen som nu startar en motoffensiv. I nästa års budget har de avsatt pengar för att "informera allmänheten" om svensk vapenexportpolitik. Pengarna går till krigsmaterielinspektören och blir ett försvarstal för vapenexport. 

Samtidigt poängterar vapenexportörerna och deras supportrar, som försvarsutskottets moderata ordförande Arne Andersson, att jag bedriver mitt "privata krypskytte från ett annat land" (Danmark). Och att det därför inte finns någon anledning att lyssna. Så starka är deras argument! 

Snart publicerar Svenska Freds nya "affärer" om export till bland annat Mellanöstern och Indonesien. 

Ett stort tack för ditt stöd! 

Vänlig hälsning 
Henrik Westander 
vapenexportforskare 
Svenska Freds 

Brev till Svärd (c)

En gåvogivare vill att vi i VapenexportNytt ska ge förslag på personer man kan skriva till och försöka påverka. Så här är ett utkast till brev till centerpartiets Olof Johansson och Anders Svärd (Exportkontrollrådet), Riksdagen 100 12 Stockholm: 
"Centerns stämma beslöt i somras att partiet i bland annat Exportkontrollrådet ska verka för att det inte exporteras någon krigsmateriel överhuvudtaget till Indonesien. Avser centerpartiet att ta upp exporten till Indonesien i rådet och framföra sin mening, i enlighet med stämmans beslut?"
Bakgrunden till frågan är att Svärd kan behöva påtryckningar för att inte glömma stämmans beslut. Ett tips: Det blir alltid bäst om man använder sitt eget språk, sina egna ordval och dessutom ber om att få svar på sin fråga. 

September 1997

Svenska Freds avslöjar:

Fortsatta leveranser
till Indonesien

Under juni och juli har Bofors fortsatt att leverera vapenkomponenter till Indonesien, värda cirka 10 miljoner kr (Svenska Freds i Göteborgsposten 1/7 och Aftonbladet 18/8). 

Men samtidigt har Folkpartiets landsmöte och Centerpartiets stämma slagit fast att partierna motsätter sig alla former av krigsmaterielexport till Indonesien. Det betyder att fem av riksdagspartierna (alla utom s och m) nu motsättter sig exporten. 

Svenska Freds fortsätter att bevaka affärerna.

Svenska Freds avslöjar:

Vapenkoncernen
Celsius ljuger

Lobbytidskriften FörsvarsIndustirn, som ges ut av Celsius Industrier, ljuger om sin egen opinionsmätning kring vapenexport. Detta bevisade Svenska Freds i en replik till tidskriften - som dock refuserades! 

Därefter har vi i debattartiklar avslöjat Celsius lögner och att det inte är mer än 25% av svenskarna som anser det riktigt att exportera "försvarsmateriel" till Indien, bara 19% till Kuwait och ynkliga 13% till Indonesien.


Juni 1997

Indonesien

Vår omfattande kampanj under det senaste året har varit framgångsrik. 

- Det kommer inte att godkännas mer export av kanoner eller robotar till Indonesien under flera år, säger Westander. 

- Men krigsmaterielinspektör Sohlman fortsätter att bevilja export av reservdelar och sannolikt också av ammunition. 

Exporten underlättas av att både centerpartiets Anders Svärd och 

folkpartiets Ylva Annerstedt svek partilinjen och ställde sig positiva till ytterligare följdleveranser under Exportkontrollrådets möte den 20 mars. 

Westander skrev i Göteborgsposten (11/4) om Annerstedts agerande, vilket ledde till en hård intern debatt inom partiet. En tid senare uppgav Annerstedt till Sohlman att också hon vill stoppa all krigsmateriel till Indonesien! 

Därefter hade Westander en debatt i Östersundsposten (23, 24 och 26/4) med centerns Anders Svärd, som inte vek en tum. Men i juni gick centerstämman mot partistyrelsen och krävde ett stopp för all krigsmateriel till indonesien.


Krokodil  Östtimorkommittén
Box 70341
107 23 STOCKHOLM
Tel. 08-33 62 47, postgiro 1 81 92-5
E-Mail: tpollak@algonet.se
Ändrad 1998-12-16 Tommy Pollák