Litteratur

rapporten från 1996 om morden i oktober 1975 av fem journalister i Balibo, varav två var från Australien, och Roger Easts död. Rapporten fastslår att East blev summariskt avrättad. Uppgiften att morden i Balibo skedde som en följd av strider fördömdes av Östtimoraktivister, vilka hävdar att det var en summarisk avrättning av människor som ville föra ut sanningen om Indonesiens förestående invasion till omvärlden. Betecknande för Australiens pro-indonesiska politik under denna tid är att regeringen ej ens kritiserade morden!
Den katolska kyrkans historia och dess politiska roll sedan 1975 är nästa tema i boken. Här får man en utmärkt historisk exposé och en god översikt över de stora insatser kyrkoledarna Martinho da Costa Lopes (1976-1983; avled 1991) och Carlos Ximenes Belo (1983-) gjort i kampen för fred, mänskliga rättigheter och rättvisa på Östtimor. Kapitlet efter behandlar  den katolska kyrkans arbete i Australien sedan 1995 för att garantera asyl till de 1,360 östtimoreser vilka då sökte asyl.
Den i Merdeka (nr. 5, 1998) recenserade rapporten "Violence by the State Against Women in East Timor" av George Aditjondro är återgiven i denna bok under den talande titeln "The Silent Suffering of Our Timorese Sisters". Att rapporten finns med även här är utmärkt - just den breda skildringen av Östtimorfrågan är en av bokens allra största för-tjänster. Ett tal som hölls i samband med utställningen "Stop Operation Annihilation" om Östtimor och Nazi-Tyskland, vilken var organiserad av Australians for a Free East Timor, följer sedan. Talet berör väl Östtimors tragiska öden sedan 1975.
Jim Aubrey återkommer i det näst sista kapitlet med ett tal om Australiens delaktighet i Indonesiens folkmord på Östtimor. Även detta tal hölls i samband med nämnda utställning och belyser väl Australiens pro-indonesiska politik under premiärministrarna Gough Whitlam, Malcolm Fraser, Bob Hawke, Paul Keating och John Howard. Boken avslutas sedan med de sista rapporterna från Balibo dagen innan de fem journalisterna mördades den 16 oktober 1975. Det skall avslutningsvis sägas att denna mycket intressanta bok innehåller en del förfärliga tortyrbilder.
En läsvärd publikation från 1996 är Children of the Resistance: The current situation in East Timor as seen through the eyes of two Australian journalists av Rebecca Winters och Brian Kelly. Skriften, som kan lånas från Östtimorkommittén, är utgiven av Australians for a Free East Timor i Darwin och är precis som titeln visar till stor del baserad på egna upplevelser. Naturligtvis kommer det fram många kända uppgifter också men dessa vävs väl ihop med de egna upplevelserna, vilket gör skildringarna mycket levande.
Utmärkt är att skriften inleds med en ordlista och dikten "A Fighter Who Fell" av Xanana Gusmao. Skriften innehåller avsnitt om möten med gerillasoldater, livet i Dili, barnens liv, den katolska kyrkan och transmigrationen samt en intervju med en gerillakommendant. Man får en god bild av situationen på Östtimor genom att skriften berör flera olika temata. Gerillasoldaternas liv, stämningen i Dili, de svåra villkor folket lever under, kyrkans funktion i samhället och hotet östtimoreserna upplever från transmigranterna skildras väl och fotografierna underlättar förståelsen av situationen. Särskilt gripande är det att se fotot på en familjegrav.


Gabriel Jonsson, StockholmE-post