Litteratur

Ny bok om Östtimor


Free East Timor: Australia's Culpability in East Timor's Genocide (Random House, Sydney) är den allra senaste boken om Östtimor. Boken är redigerad av Jim Aubrey, som är talesman för Australians for a Free East Timor, och kan lånas från Östtimorkommittén.
Som titeln visar behandlar boken Australiens delaktighet i Indonesiens folkmord på Östtimor, vilken av kritiker med all anledning betraktas som "nationens skamfläck". Men trots att Australien är det enda land som erkänt Indonesiens annektering av Östtimor, finns det många aktivister i landet vilket boken väl belyser. Boken börjar med att behandla Östtimor under andra världskriget. Trots att området var neutralt invaderades det av Australien 1941 för att förhindra Japan från att ta över ön. Men Japan invaderade ändå Östtimor 1942 och fram till 1945 utkämpades bittra strider med många dödsoffer som följd, främst bland timoreserna.
Följande kapitel är ett av de mest intressanta då det innehåller den sista artikeln av australiensaren Roger East, som var i Dili som ende utländske journalist vid Indonesiens invasion 7 december 1975 och sköts ihjäl dagen efter. Hans skildring av gränskriget under hösten 1975 är mycket levande skrivet och ger en klar bild av hur starkt FRETILIN då var i förhållande till UDT och APODETI. FRETILIN:s starka position kommer fram även i nästa kapitel, som är en rapport av parlamentarikern Ken Fry från september 1975. Rapporten följs av telegram skickade från Dili till Canberra före invasionen, hans egna rapporter till FN våren 1976 och anonyma brev skickade till honom om Australiens delaktighet i invasionen.
De följande två kapitlen ger fler exempel på Australiens pro-indonesiska hållning - bl.a. hur landet genom att beslagtaga radiosändare både 1976 och 1978 försvårade Östtimors kontakter med omvärlden. Man finner här radiomeddelanden mottagna från Östtimor år 1976 och 1977. Ett tal av José Ramos-Horta från 1984 i Canberra som väl belyser Öst-timorfrågan kommer sedan och följs av frågor från journalister och Hortas svar. Frågorna berör både Australiens position i Östtimorfrågan och gerillakampen på ön. I svaren kommer det bl.a. fram att det 1981 fanns ett indonesiskt förband som vägrade att strida, vilket ledde till att befälhavaren utsattes för svår tortyr.
I september 1990 lyckades den australiensiske advokaten Robert Domm att som förste utlänning besöka östtimoresiska gerillahögkvarter och intervjua Xanana Gusmao. Delar av intervjun är återgivna i nästa kapitel och det kommer här mycket klart fram hur stark motståndsviljan är: Xananas motto  är "To Resist is to Win". Intervjun belyser väl situationen på ön - bl.a. hur folk är traumatiserade efter alla svåra övergrepp de utsatts för.
En ögonvittnesrapport till Australiens utrikesdepartmentet om Santa Cruz-massakern 1991 och en återgivning av John Pilgers kapitel om Östtimor i boken Distant Voices följer sedan. Santa Cruz-massakern beskrivs levande och Pilger nämner i sitt kapitel de många korsen på Östtimor som ett iögonfallande intryck. Han beskriver också väl sitt besök på ön och arbetet
bakom filmen "Death of a Nation".
Nästa kapitel handlar om premiärminister Paul Keatings besök i Irland 1993, under vilket han fick oväntat mycket kritik mot Australiens pro-indonesiska hållning både från politiker och East Timor Ireland Solidarity Campaign. Noam Chomsky belyser sedan väl hur USA:s strategiska intressen legat bakom landets pro-indonesiska politik under hela efterkrigstiden. Han nämner dock även att kritiken mot Indonesiens ockupation av Östtimor under 1990-talet har ökat i USA.
Ett av Jim Aubreys bidrag till boken är en utvärdering av Sherman-

Fortsätt och läs

E-post