Internetlänkar

Tetun school
Några andra Webplatser som också har uppgifter om Östtimor:
Amnesty Internationals söktjänst

Plogbillsrörelsen

Stop the Hawk Deal

Don't buy Made in Indonesia
Cordination Group for Support the People's Resistance in INDONESIA

Inside Indonesia

och till sist, glöm inte bort att då och då besöka Östtimorkommitténs Webplats:

Tommy Pollak

E-post