Gruvdrift till döds

150 döda efter militärens
framfart 


Den indonesiska militärens framfart i närheten av Freeports gruvdrift i Västpapua har krävt runt 150 dödsoffer under 1997 och 1998. Det framgår av en rapport som offentliggjordes strax efter president Suhartos avgång i maj.
Av rapporten framgår det att elva bybor i avlägsna byar har skjutits eller stuckits ihjäl av indonesisk militär. Många fler har skadats och över 100 människor har dött av hunger och sjukdomar, som en direkt följd av militärens försök att utplåna den papuanska gerillarörelsen OPM.
Illdåden utfördes i och omkring fem byar (Bela, Alama, Jila, Mapnduma och Ngeselama) som ligger i ett otillgängligt område där OPM under januari-maj 1996 höll ett antal europeiska forskare som gisslan. Området ligger ungefär 15 mil från det området där Freeport bedriver sin gruvdrift och har sedan gisslandramat varit i det närmaste helt avstängt från omvärlden.
Kyrklig rapport
Bakom rapporten står en katolsk och två protestantiska kyrkor som är verksamma i Timika, huvudort för Freeports gruvdrift. Representanter från kyrkorna har, trots stora personliga risker, besökt området vid tre tillfällen mellan augusti 1997 och april 1998. Rapporten är väl dokumenterad och bygger på talrika intervjuer med ögonvittnen och personer som utsatts för övergrepp.
Av rapporten framgår att flera byar mer eller mindre jämnats med marken. I byarna fann kyrkans representanter hus och kyrkor som förstörts för att användas som ved eller för att bereda plats för arméposteringar. Av rapportens ögonvittnen framgår det hur militären gick tillväga:
"Så snart soldaterna kom och tog över en by så började de skjuta urskillningslöst. Folk flydde för sina liv till den närbelägna djungeln eller grottor. Därifrån kunde de se hur deras hem och kyrkor förstördes eller brändes ner, en efter en". 
Flera av de bybor som dödats sköts ihjäl då de återvände till sina trädgårdsodlingar för att söka efter mat och närmare 140 människor har dött av svält och sjukdomar eftersom de inte kunde besöka sina trädgårdsodlingar.
Bland dödsoffren återfinns bland annat en pastor vid namn Wenesobuk Nggiwijannge och blott 12-årige Daugnunme Kwalik. Båda sköts ihjäl.
Krigsrätt
"Gruppen för mänskliga rättigheter i Irian Jaya" kräver i ett uttalande att den indonesiska armén, Abri, måste ställas till ansvar för de grova övergrepp som har begåtts. Gruppen kräver bland annat att fem namngiva officerare ställs inför krigsrätt, däribland överste Prabowo Subianto, svärson till expresident Suharto. Gruppen kräver också att den indonesiska armén lämnar det aktuella området och andra områden i Västpapuas bergsområden.
Kraven framfördes vid en demonstration i Jayapura, provinshuvudstad i Irian Jaya/Västpapua, den 29 maj. Efter demonstrationen sändes representanter för Indonesiens nationella kommission för mänskliga rättigheter till det område som drabbats av militärens framfart. Representanterna kunde konstatera att det fanns grund för anklagelserna i kyrkans rapport.
Det återstår nu att se om några militärer av högre rang ställs till svars för övergreppen. Vid liknande incidenter i området 1994 och 1995 ställdes endast militärer av lägre rang inför rätta.


Thomas Petersson

E-post