Terror i Aceh

Nya bevis för terrorn i Aceh

Suhartos fall den 21 maj öppnade vägen för folket i Aceh att tala ut om sitt lidande under den indonesiska armén och kräva förändring.
Sedan 1991 har armén betraktat Aceh som speciell militär region och massakrer, försvinnanden och våldtäkter har varit vanligt förekommande. Kraven har växt allt starkare på att tusentals fall av försvinnaden och misstänkta massgravar ska undersökas och att de ansvariga inom armén ska straffas samtidigt som offren och deras familjer ska få någon form av kompensation. Hundratals acehneser har trätt fram och vittnat om övergreppen.
Den 8 augusti gjorde den allt mer pressade överbefälhavaren General Wiranto ett snabbt besök i Aceh och bad offentligt om ursäkt för de övergrepp som begåtts. Han deklarerade att Acehs speciella militära status skulle upphöra och att vissa trupper skulle dras tillbaka. Han lovade också att flyktingar som inte ägnat sig åt "kriminella aktiviteter" skulle kunna återvända utan att bli straffade. Problemet är att militären fortfarande betraktar befrielserörelsen Free Aceh Movement som en terroristorganisation och allt samröre med den som kriminellt.
En undersökningskommission från det indonesiska parlamentet har dokumenterat hundratals ohyggliga övergrepp. De flesta vittnen pekar ut officerare från elitstyrkorna KOPASSUS som de värsta förövarna.
Enligt rätshjälpsinstitutet i Aceh har tio massgravar upptäckts. En ordentlig undersökning av gravarna kräver erfarna experter. Men det är en mycket känslig operation eftersom militären så tydligt pekas ut som förbrytarna. Lokalbefolkningen som haft samröre med undersökningskommisionen har hotats och skrämts till tystnad av okända män. Lokala organisationer som arbetar med att dokumentera militärens övergrepp utsätter sig själva för stora risker.
Uppskattningar av hur många som "försvunnit" i Aceh sedan början av 1990-talet varierar från några tusen till 39 000. De värsta övergreppen ägde rum 1990-91, men förtrycket har fortsatt till idag. Uppenbarligen återfinns många av de "försvunna" i massgravar runtom i provinsen.
Tillbakadragandet av KOPASSUS-styrkorna från Aceh har mottagits med blandade känslor av befolkningen. det är givetvis en lättnad att åtminstone en del av förtryckarna ger sig av. Men samtidigt innebär det att brottslingar som borde identifieras och ställas till svars för brott mot mänskligheten går fria.

Anders Uhlin
Källa: Tapol Bulletin No. 148, september 1998.


E-post