Dag för dag om ÖT

Krönika - Östtimor
Du kan här läsa ett litet och godtyckligt urval av notiser om Östtimor från april till september.
Tommy Pollak

April
22/4
4 timoreser söker asyl på den brittiska ambassaden i Jakarta.
23-27/4
Den första Östtimoresiska Nationalkongressen i exil hålls i Portugal. 218 delegater från Australien, Portugal, Macao, Angola, Mozambique, Sydafrika, USA, Holland, Belgien, Norge, Italien, Kanada, Storbritannien, Irland, Östtimor och Indonesien deltar. De representerar politiska, kulturella och sociala organisationer samt idrottsföreningar. Kongressen ombildar CNRM till CNRT, på engelska "National Council of Timorese Resistance". En Magna Carta över principer för frihet, rättigheter, skyldigheter och garantier antas. Den ska vara vägledande vid uppbyggnaden av det framtida oberoende Östtimor.
Maj
4/5
I Maubara, 50 km öster om Dili, dödas 4 ungdomar av en granat. Den är avlossad av en indonesisk soldat. En yngling skjuts, när han försöker undkomma.
Fyra timoreser ställs inför rätta i Dili anklagade för bombtillverkning.

5/5
De fyra på brittiska ambassaden flyger till Lissabon. De hade deltagit i en demonstration den 14/11 -97 på universitetet i Dili och fruktade repressionen.
FN:s människorättskommission uttalar sig om Östtimor. Det är en "svagare" åtgärd än förra årets resolution.

6-8/5
I New York hålls den fjärde omgången av trepartssamtalen mellan FN, Portugal och Indonesien om Östtimor. Den blir resultatlös.
7/5
Custodia de Silva Nunes, 46 år, skjuts till döds i Maubara och begravs i hemlighet enligt ETHRC.
10-11/5
AFP rapporterar om strider nära Bacau. Vid striderna har tre timoreser och en indonesisk soldat dödats.
12/5
Den muslimske ledaren Amien Rais uttalar sig i en intervju för en folkom

Fortsätt och läs

E-post