Tidskriftsartiklar

Tidskriftsartiklar om Östtimor och Västpapua

Det finns en omfattande litteratur om Östtimor både i form av böcker samt av material utgivet av solidaritetsorganisationer och institut. Man finner också artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Här följer en bibliografi över läsvärda artiklar, vilka kan erhållas från undertecknad (artiklarna av Evans och Lawless är recenserade i Merdeka, nr. 1, oktober 1996).

Aditjondro, George J., "The Two Faces of Norway", NIASnytt, nr. 1, 1997.
Bell, Ian, Feith, Herb & Hatley, Ron, "The West Papuan Challenge to Indonesian Authority in Irian Jaya: Old Problems, New Possibilities", Asian Survey, nr. 5, 1986.
Boxer, C.R., "Portuguese Timor: A Rough Island Story: 1515-1960", History Today, nr. 5, 1960.
Egeland, Jan, "Norway´s Concern for Human Rights, and the Role of Norwegian Industry", NIASnytt, nr. 1, 1997.
Evans, Grant, "Portuguese Timor", New Left Review, nr. 91, maj-juni 1975.
Haseman, John B., "Catalyst for Change in Indonesia: The Dili Incident", Asian Survey, nr. 8, 1995.
Lawless, Robert, "The Indonesian Takeover of East Timor", Asian Survey, nr. 10, 1976.
Nichertlein, Sue, "The Struggle for East Timor - Prelude to Invasion", Journal of Contemporary Asia, nr. 4, 1977.
Nyamekye, Kwasi & Premdas, Ralph R., "Papua New Guinea-Indonesian Relations over Irian Jaya", Asian Survey, nr. 10, 1979.
Premdas, Ralph R., "The Organisasi Papua Merdeka in Irian Jaya: Continuity and Change in Papua New Guinea´s Relations with Indonesia", Asian Survey, nr. 10, 1985.
Sherlock, Stephen, "Political Economy of the East Timor Conflict", Asian Survey, nr. 9, 1996.
Sidell, Scott, "The United States and Genocide in East Timor", Journal of Contemporary Asia, nr. 1, 1981.
Vikør, Lars S., "The Nobel Peace Prize 1996 and Its Implications", NIASnytt, nr. 4, 1996.
Weatherbee, Donald E., "Portuguese Timor: An Indonesian Dilemma", Asian Survey, nr. 12, 1966.

Gabriel Jonsson, Stockholm


E-post