Våldet i Västpapua

Enligt den västpapuanska studentorganisationen KSRI lämnade två militära fartyg Biak direkt efter attacken med närmare 140 av de papuanska demonstranterna. Fartygen återvände senare utan papuaner och enligt kyrkliga källor i Biak har inte mindre än 70 döda kroppar påträffats i fisknät och längs Biaks stränder under juli månad.
Jättevågen?
Enligt den Londonbaserade tidskriften Tapol-Bulletinen har sammanlagt 15 döda kroppar påträffats längs Biaks kust under juli månad.
Tidskriften berättar om en lokal fiskare som sett ett flertal lik med skottskador flyta nära Biaks kust dagarna efter den 6 juli. Några av kropparna begravdes hastig av militären utan att någon obduktion utförts.
De militära myndigheterna i Biak uppger att de kroppar som har upptäckts längs Biaks kust är offer från den jättevåg som svepte in över Papua Nya Guineas kust den 17 juli. Detta trots att Biak ligger 60 mil från katastrofområdet i Papua Nya Guinea och trots att några av kropparna upptäcktes innan jättevågen svepte in över Papua Nya Guinea.
Trovärdighetskris
Den begränsade informationen om vad som hände i Biak den 6 juli går således isär. Oavsett antalet dödsoffer så borde händelsen utgöra en belastning för den nya indonesiska regimen. Om uppgifterna om ett mycket stort antal dödade stämmer så borde det rimligtvis innebära en trovärdighetskris för president Habibie av stora internationella mått.

Thomas Petersson

E-post