Östtimor & Riksdagen

FÖRLUST FÖR ÖSTTIMOR
I RIKSDAGEN


Under många år har Östtimorkommittén haft god hjälp av hängivna Östtimorvänner i riksdagen med att föra fram viktiga frågor.

Det var den förre ordföranden, Jan Erik Forsberg som arbetade fram dessa kontakter. Ett par tre ledamöter från varje parti har knutits till Östtimorkommittén och engagerat sig i frågan, genom motioner, interpellationer och frågor i riksdagen. Under den senare mandatperioden har framförallt miljöpartisten Eva Goës (som dessutom under några år suttit i Östtimorkommitténs styrelse) varit en sann Östtimorvän i riksdagen. Tyvärr åkte hon ut ur riksdagen i detta valet, vilket kommer få konsekvenser för Östtimorkommitténs framtida riksdagsarbete. Även Lennart Rhodin från folkpartiet, som under 1998 har suttit som suppleant i Östtimorkommitténs styrelse, åkte ut. Under förra mandatperioden lämnade även Ing Britt Irhammar från Centerpartiet sin plats. Östtimorkommittén har härmed förlorat många till Östtimor hängivna riksdagsledamöter.

En person som betytt oerhört mycket för Östtimordebatten i riksdagen är Eva Goës. Jag vågar nästan påstå att Östtimor inte tagits upp i den omfattningen som frågan har gjorts i riksdagen om inte Eva så envist tagit upp frågan till debatt. Hon har talat om krigsmaterielexporten, människorättsfrågorna, demokrati och självbestämmande för Östtimor, och ofta fått många andra med sig. Jag minns särskilt en motion förra året som hon var initi

ativtagare till och som undertecknades av hela fem partier i riksdagen. Motionen handlade om Sveriges Östtimorpolitik i allmänhet och krigsmaterielexporten i synnerhet.

Förutom sitt arbete för Östtimor i riksdagen, har Eva även på egen hand drivit Östtimorarbetet framåt. Hon har på eget initiativ rest till Östtimor flera gånger för att studera människorättsituationen där. Hon träffade representanter för kyrkan, för människorättsrörelsen, gerillan och Röda Korset och har därefter delat med sig sina intryck från resan till allmänhet och till ledamöterna i riksdagen. Jag tror inte att Eva kommer att trappa ner Östtimorarbetet bara för hon har förlorat sin plats i riksdagen. Visserligen var det en viktig plattform, men om jag känner Eva rätt, tror jag inte att detta kommer att påverka hennes enträgna arbete för mänskliga rättigheter nämnvärt.


Östtimorkommittén vill med detta ge Eva ett stort tack för allt under den förra mandatperioden, och ser fram emot fortsatt arbete för Östtimor, om än utanför riksdagen.


Hur ser framtiden då ut för Östtimorarbetet i riksdagen? Visserligen har vi förlorat några viktiga nyckelpersoner, men flera är ändå kvar; Eva Zetterberg från vänsterpartiet har under många år arbetat för Östtimor. Även hon har skrivit motioner, interpellationer och frågor i riksdagen. Dessutom har hon alltid varit en trogen talare vid Östtimorkommitténs olika manifestationer. Berndt Ekholm, Urban Ahlin och Inger Segelström från socialdemokraterna är namn som vi fortfarande kan räkna med. Gustav von Essen från moderaterna har gett oss sitt stöd och det har Marianne Andersson från Centerpartiet och Ingrid Näslund från Kristdemokraterna också gjort. Även om vi kanske får göra lite nyrekryteringar i riksdagen i höst, har vi många trogna och hängivna Östtimorvänner kvar.

Ann Larsson

Besök Eva Goes hemsida med "Resa till Indonesien och Östtimor"

E-post