INNEHÅLL

Har du frågor om tidningen eller
föreningarna som står bakom,
ÖTK (Östtimorkommittén)
FFP (Föreningen ett Fritt Papua)
så skicka ett brev till vår e-postadress