MERDEKA & 
Krokodil Östtimor  
NR 4 
Årgång 2 
November
1997
Information
Nyheter från Östtimor, Västpapua och Indonesien
 
PortrĄtt av Suharto Indonesien i kris
Läs intervjun med biskop Munninghoff om övergreppen mot de mänskliga rättigheterna i Västpapua 
se sidan 18
Vad säger en indonesisk journalist om situationen i Indonesien? 
se sidan 8
Paradiset och det politiska våldet 
artikel av Olle Törnquist
se sidan 4
  Innehåll Nästa