STÖD CNRM!

Östtimors samlade motståndsrörelse CNRM har nyligen köpt ett antal bilder av den indonesiska militären. Dessa bilder visar torterade östtimoreser och visar en del av det fruktansvärda folkmord som fortfarande pågår i Östtimor. Man har genom mutor till den indonesiska militären förskansat sig dessa bilder för att visa omvärlden vad som verkligen pågår på ön. Bilderna har fått ett stort genomslag, bl a visades de i TV 1:s Aktuellt och Peter Eriksson (mp) visade upp dem i riksdagen. Inte bara i Sverige har de fått genomslag, utan över hela världen och de betraktas nu som viktiga bevismaterial för folkmordet i Östtimor. Bilderna kostade 5 000 amerikanska dollar (ca 40 000 SEK). Visserligen har bilderna gjort stor nytta, men det var också en stor utgift för CNRM. Vill du ge ett bidrag för att betala dessa bilder, går det bra att ringa Östtimorkommitténs ordförande, Ann Larsson, eller att använda inbetalningskortet som följer med tidningen. Märk då talongen "CNRM".

Ann Larsson