Redaktören har ordet

Indonesien är aktuellt i massmedia nu på grund av valet den 29 maj. När detta skrivs (i mitten av maj) har vi inte fått något officiellt valresultat och inga rapporter om hur många som dödats och skadats i samband med valkampanjerna. Det står ändå klart att de indonesiska valen, denna "demokratifest" som Suhartoregimens företrädare talar om, inte har något med demokrati att göra. Det finns inga möjligheter för folk att via de allmänna valen byta regering eller ens påverka den framtida politikens inriktning. Syftet med valen är att ge Suhartodiktaturen ett uns av legitimitet, internationellt såväl som på hemmaplan. I en artikel beskriver vi hur de indonesiska makthavarna kontrollerar hela valprocessen för att garantera sitt fortsatta maktinnehav.

Samtidigt som förberedelserna inför valet pågår ställs demokratiförespråkare inför rätta. De unga demokratiaktivisterna i PRD dömdes till långa fängelsestraff. Olle Törnquist analyserar i en artikel PRD och dess politiska program.

Det är med stor glädje vi kan hälsa ännu en ny medarbetare välkommen. Andreas Harsono, journalist och demokratiaktivist i Jakarta, kommer att kommentera den senaste politiska utvecklingen i en kolumn i Merdeka/Östtimorinformation. I detta nummer inleder han med en intervju med Goenawan Muhamad, den kände redaktören för veckotidskriften TEMPO som 1994 förbjöds av de indonesiska myndigheterna. Goenawan är även ledare för den oberoende valövervakningskommittén KIPP och han ger sin syn på valet i Indonesien. Vi publicerar även en intervju med Andreas Harsono själv.

Det är inte ofta som utländska journalister besöker Västpapua. Därför är Thomas Peterssons spännande reportage från Kuala Kenchana av extra stort intresse.

Vi publicerar också en intervju med Östtimors fängslade ledare Xanana Gusmao. För första gången får vi höra hans kommentar till Nobels fredspris.

Användningen av internet och elektronisk post ökar. Vi ger tips om intressanta adresser för den som vill veta mer om Östtimor och Västpapua.

Dessutom har vi som vanligtflera nyheter från Östtimor, Västpapua, Aceh och Indonesien, liksom en rapport om de senaste turerna kring den svenska vapenexporten till Indonesien, en rapport från riksdagen, en redogörelse för Östtimorkommitténs verksamhet under våren samt bokrecensioner.

Ett mycket välmatat nummer med andra ord - så välmatat att artikelserien om indonesisk politik får vänta till nästa nummer. Hoppas att Du finner Merdeka/Östtimorinformation informativ och intressant.

Anders Uhlin