Timor och Internet

Nu har Östtimorkommittén egna sidor på Internet. Adressen är

Internet, Web och surfa har blivit vardagsord, ibland förknippade med en del obehagliga företeelser. Men datakommunikation, enkel, snabb och billig, har sedan 1991 visat sig vara ett viktigt medel för det internationella solidaritetsarbetet för Östtimor. Datakommunikationen har ökat solidaritetrörelsens effektivitet genom snabb spridning av information.

Datakommunikationen i solidaritetsarbetet används på tre olika sätt:

World Wide Web

World Wide Web är ett enkelt sätt att sprida information i datanät. Så kallade Web-sidor kan länkas ihop oberoende av var de finns. Web-sidor kan läsas med program som också visar bilder, Netscape, Internet Explorer, Mosaic m fl, men också med sådana som bara visar text, t ex Lynx. Flera portugisiska datorer har information om Timor på sina Web-sidor, t ex http://amadeus.inesc.pt/~jota/Timor och http://www.uc.pt/Timor (universitet i Coimbra). Från Nya Zeeland kan man få veckovisa nyhetssammanfattningar och länkar till många andra Web-sidor på http://shell.ihug.co.nz/~calliope/Nettalk.html. Fler länkar hittar Du på kommitténs sidor. Olika söktjänster gör det möjligt att hitta intressant information. Exempel är söktjänsten Alta Vista. Exempel på information är FN:s människorättskommissions uttalande om Östtimor.

Elektronisk post

Elektronisk post skickar via Internet ett meddelande från en adress till en annan. Den är därför "privat". Elektronisk post stöds inte bara av Internet utan också av andra datanät såsom de, som är med i Association of Progressive Communications (APC). Det går att skicka meddelanden mellan de olika datanäten. Kommitténs adress är tpollak@algonet.se. Har Du tillgång till epost, så skicka oss gärna Din adress.

APC-konferenser

Datanäten i APC har elektroniska konferenser. Det är en sorts "anslagstavlor". På dem kan man skriva meddelanden, som alla intresserade kan läsa. Dessa kan skriva kommentarer till meddelanden och skriva nya meddelanden. Det finns också modererade konferenser. De tillåter bara läsning. Moderatorn är den ende som får skriva meddelanden i dessa konferenser. För Östtimorvänner är konferenserna reg.easttimor, samordnad av TAPOL i nätet GreenNet (gn), och reg.indonesia, samordnad av Indonesia Task Force i nätet IGC, intressanta. Dessa konferenser kan läsas av alla, som är inkopplade på ett av näten i APC. I Sverige är det NordNet APC Europa, som är med i APC. På Internet heter konferenserna apc.reg.easttimor och apc.reg.indonesia.

Alla som har tillgång till elektronisk post från Internet kan få inläggen i utvalda APC-konferenser gratis och automatiskt i sin brevlåda. Kontakta support@gn.apc.org. Dessutom sammanfattas reg.easttimor veckovis på Websidor hos http://shell.ihug.co.nz/~calliope/Nettalk.html.

Tommy Pollák