RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET

Östtimorkommittén hade sitt årsmöte den 16 mars på Folkens Museum i Stockholm. Förutom de sedvanliga punkterna på programmet hade vi en livlig debatt om hur kommittén skall ställa sig till civil olydnadsaktioner. Vi kom överens om ett årsmötesuttalande som skall vägleda styrelsearbetet: "Östtimorkommittén som organisation väljer att varken aktivt deltaga i eller passivt ge organisationens stöd till civil olydnadsaktioner, vilken form de än må ha.". Vidare kom på förslag att kommittén i framtiden skall tillsätta en valberedning som i lagom tid till årsmötet föreslår styrelsemedlemmar. Den nya styrelsen består av:

Hanna Gerdin
Eva Goës
Gabriel Johnsson (ny)
Karin Kruse
Ann Larsson (ordf.)
Tommy Pollák (kassör)
Anders Uhlin

Efter detta kom Peter Brune från Kristna Fredsrörelsen och berättade om sin resa han just gjort i Östtimor. Ett mycket bra föredrag och alla deltagarna på årsmötet blev mycket nöjda. Om Östtimorkommitténs aktiva år, kan du läsa i vår verksamhetsberättelse, som du kan beställa från kommittén.

Ann Larsson